Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Clodivac (Diphtheria toxoid+Tetanus toxoid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Clodivac (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 5 j.m. + 40 j.m./dawkę 1 amp. 0,5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,00 Cena 100% (zł): 33,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Clodivac: zawiesina do wstrzykiwań (5 j.m. + 40 j.m./dawkę) 1 amp. 0,5 ml

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Szczepionka przeciwtężcowa.

SKŁAD
1 dawka (0,5 ml) zawiera toksoid tężcowy - nie mniej niż 40 j.m. oraz toksoid błoniczy - nie mniej niż 5 j.m., adsorbowane na wodorotlenku glinu.

WSKAZANIA
Szczepionka służy do czynnego uodporniania dzieci, które ukończyły 7. rok życia, młodzieży i dorosłych, przeciw tężcowi i błonicy:
- szczepienie podstawowe - osoby, które ukończyły 7. rok życia i nie były szczepione przeciw błonicy i tężcowi (szczepionkami DTP lub DT);
- szczepienie przypominające - dzieci, które ukończyły 7. rok życia i nie otrzymały dawki przypominającej DTPa w 6. roku życia (w przypadku przeciwwskazań do szczepień przeciw krztuścowi); młodzież w 14. i 19. roku życia; dorośli, którzy otrzymali pełny cykl szczepienia podstawowego przeciw tężcowi i błonicy (dawka przypominająca co 10 lat);
- szczepienia przeciw tężcowi u osób zranionych - w przypadku zranienia, szczepionka może być zastosowana zamiast szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (T), jeżeli jest wskazana w tym terminie dawka przypominająca przeciw błonicy.

DAWKOWANIE
Szczepienie podstawowe
Szczepienie podstawowe składa się z 3 dawek szczepionki: 2 dawki szczepionki w odstępie 4 tygodni (szczepienie pierwotne); trzecia dawka szczepionki po upływie 6-12 miesięcy od podania drugiej dawki (szczepienie uzupełniające)
Szczepienie przypominające
1 dawka szczepionki: dzieci, które ukończyły 7. rok życia i nie otrzymały dawki przypominającej DTPa w 6. roku życia (w przypadku przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi); młodzież w 14. roku życia (druga dawka przypominająca); młodzież w 19. roku życia (trzecia dawka przypominająca); osoby dorosłe z wykonanym szczepieniem podstawowym, co 10 lat.
Dawkowanie w przypadku zranienia - patrz ChPL preparatu.
Dawkowanie w czasie ciąży
Kobiety nieszczepione lub z niepełnym szczepieniem podstawowym, które są narażone na urodzenie dziecka w niehigienicznych warunkach, powinny być zaszczepione w drugim trymestrze ciąży. Kobiety, które otrzymały 1 lub 2 dawki szczepionki przed stwierdzeniem ciąży, powinny uzupełnić szczepienie w czasie ciąży. Kobiety ciężarne, które były szczepione wcześniej niż 10 lat temu powinny otrzymać dawkę przypominającą w drugim trymestrze ciąży.
Sposób podawania
Dawkę 0,5 ml należy podać głęboko podskórnie w mięsień naramienny. Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką (łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki). Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia; w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Trombocytopenia lub zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym podaniu szczepionek zawierających antygeny: T, DT, Td, D lub d. Jeżeli istnieją przeciwwskazania do podania szczepionki błoniczej, należy podać szczepionkę zawierającą tylko toksoid tężcowy (T).
Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia szczepionką, należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia. W przypadku zranienia i istniejących przeciwwskazań do szczepienia szczepionką Td lub T, należy niezwłocznie podać immunoglobulinę przeciwtężcową.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Szczepionka może być stosowana w okresie ciąży, jeżeli jest takie wskazanie. W pierwszym trymestrze ciąży szczepionka może być zastosowana tylko wtedy, kiedy istnieje poważne zagrożenie zakażeniem. Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia szczepionką.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: gorączka, uczucie rozbicia, odczyn i (lub) ból w miejscu podania. Mogą wystąpić: trombocytopenia, powiększenie, bolesność lokalnych węzłów chłonnych; objawy nadwrażliwości (w tym wysypka uogólniona lub miejscowa, świąd, obrzęk twarzy oraz skurcz krtani), do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie; ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, drgawki niegorączkowe, omdlenia, utrata świadomości, hipotonia, niedowład kończyny, w którą dokonano szczepienia, mogące być objawem porażenia lub zapalenia splotu ramiennego, zespół Guillain-Barre; zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, ból brzucha); ograniczona ruchomość, ból, obrzęk i ocieplenie stawu kończyny, w którą dokonano szczepienia, bóle mięśniowe; niewydolność nerek; ogólne działania niepożądane (gorączka, dreszcze, nadmierne pocenie się, złe samopoczucie); działania niepożądane w miejscu podania (zaczerwienienie, bolesny obrzęk i swędzenie), swędzący limfatyczny naciek.
Może dochodzić do powstania podskórnych guzków-ziarniniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie (ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin).

UWAGI
Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. Po szczepieniu, osoba szczepiona powinna pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.
Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.
W procesie wytwarzania szczepionki używany jest tiomersal i dlatego w produkcie końcowym obecne są jego śladowe ilości, które mogą powodować reakcje alergiczne; należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki u osób, u których występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz u których wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychClodivac (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 5 j.m. + 40 j.m./dawkę 15 amp. 0,5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 348,00 Cena 100% (zł): 348,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Clodivac: zawiesina do wstrzykiwań (5 j.m. + 40 j.m./dawkę) 15 amp. 0,5 ml

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Szczepionka przeciwtężcowa.

SKŁAD
1 dawka (0,5 ml) zawiera toksoid tężcowy - nie mniej niż 40 j.m. oraz toksoid błoniczy - nie mniej niż 5 j.m., adsorbowane na wodorotlenku glinu.

WSKAZANIA
Szczepionka służy do czynnego uodporniania dzieci, które ukończyły 7. rok życia, młodzieży i dorosłych, przeciw tężcowi i błonicy:
- szczepienie podstawowe - osoby, które ukończyły 7. rok życia i nie były szczepione przeciw błonicy i tężcowi (szczepionkami DTP lub DT);
- szczepienie przypominające - dzieci, które ukończyły 7. rok życia i nie otrzymały dawki przypominającej DTPa w 6. roku życia (w przypadku przeciwwskazań do szczepień przeciw krztuścowi); młodzież w 14. i 19. roku życia; dorośli, którzy otrzymali pełny cykl szczepienia podstawowego przeciw tężcowi i błonicy (dawka przypominająca co 10 lat);
- szczepienia przeciw tężcowi u osób zranionych - w przypadku zranienia, szczepionka może być zastosowana zamiast szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (T), jeżeli jest wskazana w tym terminie dawka przypominająca przeciw błonicy.

DAWKOWANIE
Szczepienie podstawowe
Szczepienie podstawowe składa się z 3 dawek szczepionki: 2 dawki szczepionki w odstępie 4 tygodni (szczepienie pierwotne); trzecia dawka szczepionki po upływie 6-12 miesięcy od podania drugiej dawki (szczepienie uzupełniające)
Szczepienie przypominające
1 dawka szczepionki: dzieci, które ukończyły 7. rok życia i nie otrzymały dawki przypominającej DTPa w 6. roku życia (w przypadku przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi); młodzież w 14. roku życia (druga dawka przypominająca); młodzież w 19. roku życia (trzecia dawka przypominająca); osoby dorosłe z wykonanym szczepieniem podstawowym, co 10 lat.
Dawkowanie w przypadku zranienia - patrz ChPL preparatu.
Dawkowanie w czasie ciąży
Kobiety nieszczepione lub z niepełnym szczepieniem podstawowym, które są narażone na urodzenie dziecka w niehigienicznych warunkach, powinny być zaszczepione w drugim trymestrze ciąży. Kobiety, które otrzymały 1 lub 2 dawki szczepionki przed stwierdzeniem ciąży, powinny uzupełnić szczepienie w czasie ciąży. Kobiety ciężarne, które były szczepione wcześniej niż 10 lat temu powinny otrzymać dawkę przypominającą w drugim trymestrze ciąży.
Sposób podawania
Dawkę 0,5 ml należy podać głęboko podskórnie w mięsień naramienny. Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką (łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki). Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia; w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Trombocytopenia lub zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym podaniu szczepionek zawierających antygeny: T, DT, Td, D lub d. Jeżeli istnieją przeciwwskazania do podania szczepionki błoniczej, należy podać szczepionkę zawierającą tylko toksoid tężcowy (T).
Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia szczepionką, należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia. W przypadku zranienia i istniejących przeciwwskazań do szczepienia szczepionką Td lub T, należy niezwłocznie podać immunoglobulinę przeciwtężcową.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Szczepionka może być stosowana w okresie ciąży, jeżeli jest takie wskazanie. W pierwszym trymestrze ciąży szczepionka może być zastosowana tylko wtedy, kiedy istnieje poważne zagrożenie zakażeniem. Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia szczepionką.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: gorączka, uczucie rozbicia, odczyn i (lub) ból w miejscu podania. Mogą wystąpić: trombocytopenia, powiększenie, bolesność lokalnych węzłów chłonnych; objawy nadwrażliwości (w tym wysypka uogólniona lub miejscowa, świąd, obrzęk twarzy oraz skurcz krtani), do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie; ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, drgawki niegorączkowe, omdlenia, utrata świadomości, hipotonia, niedowład kończyny, w którą dokonano szczepienia, mogące być objawem porażenia lub zapalenia splotu ramiennego, zespół Guillain-Barre; zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, ból brzucha); ograniczona ruchomość, ból, obrzęk i ocieplenie stawu kończyny, w którą dokonano szczepienia, bóle mięśniowe; niewydolność nerek; ogólne działania niepożądane (gorączka, dreszcze, nadmierne pocenie się, złe samopoczucie); działania niepożądane w miejscu podania (zaczerwienienie, bolesny obrzęk i swędzenie), swędzący limfatyczny naciek.
Może dochodzić do powstania podskórnych guzków-ziarniniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie (ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin).

UWAGI
Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. Po szczepieniu, osoba szczepiona powinna pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.
Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.
W procesie wytwarzania szczepionki używany jest tiomersal i dlatego w produkcie końcowym obecne są jego śladowe ilości, które mogą powodować reakcje alergiczne; należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki u osób, u których występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz u których wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych