LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cognomem (Memantine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cognomem (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cognomem (Rp) tabletki powlekane 10 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,50 Cena 100% (zł): 34,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cognomem (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,00 Cena 100% (zł): 36,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cognomem (Rp) tabletki powlekane 20 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 44,00 Cena 100% (zł): 44,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cognomem

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

Co zawiera Cognomem?

Lek Cognomem występuje w postaci tabletek w 2 dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 20 mg chlorowodorku memantyny. Tabletki w obu dawkach można podzielić na dwie równe dawki. Lek zawiera laktozę - pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Jak działa Cognomem?

Memantyna jest lekiem przeciw otępieniu z grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Kiedy stosować Cognomem?

Lek Cognomem jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jak stosować Cognomem?

Dawkowanie leku Cognomem i czas trwania leczenia są określane indywidualnie przez lekarza. Lek należy przyjmować regularnie, każdego dnia o tej samej porze, aby zapewnić skuteczność leczenia. Osoba opiekująca się pacjentem musi stale nadzorować przyjmowanie leku przez pacjenta.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć i popić niewielką ilością wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Cognomem?

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dwóch tabletek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Cognomem nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (memantynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie zaleca się podawania leku Cognomem dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cognomem?

Przed zleceniem leku Cognomem lekarz oceni stopień zaawansowania choroby Alzheimera u danego pacjenta. Po przeanalizowaniu przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z jego stosowaniem podejmie decyzję o zastosowaniu leku. Przez cały czas leczenia lekarz będzie regularnie oceniał jego efekty. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane z leczeniem tym lekiem należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli pacjent ostatnio zmienił dietę lub planuje zmienić dietę (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską), powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana dotychczasowego dawkowania leku Cognomem.

Jak stosować Cognomem z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Podczas leczenia memantyną należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak: amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), ketamina (stosowana jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany w leczeniu kaszlu) oraz innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Czy można stosować Cognomem w ciąży i okresie karmienia piersią?

Stosowanie leku Cognomem nie jest zalecane w okresie ciąży. Kobiety przyjmujące lek Cognomem nie powinny karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Cognomem?

Działania niepożądane obserwowane podczas przyjmowania leku Cognomem są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Cognomem?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Cognomem wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Choroba Alzheimera może nie pozwalać na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek Cognomem może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Jak przechowywać Cognomem?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner