LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Coldrex Junior C (Paracetamol + Ascorbic acid - vitamin C + Phenylephrine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Coldrex Junior C (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 300 mg + 20 mg + 5 mg 10 saszetek n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,40 Cena 100% (zł): 19,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Coldrex Junior C

Perrigo Poland Sp. z o.o.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg chlorowodorku fenylefryny. 1 saszetka zawiera 1,9 g sacharozy.

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem) u dzieci w wieku 6-12 lat.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli objawy choroby utrzymują się pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza.
Dzieci w wieku 6 do 12 lat
1 saszetka, w razie konieczności po 4 godzinach dawkę można powtórzyć, do 4 razy na dobę. Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani nie więcej niż 4 saszetki na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci wynosi 60 mg na kg masy ciała podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg na kg masy ciała. Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę preparatu.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Stosowanie preparatu u dzieci w wieku poniżej 6 lat jest przeciwwskazane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wątroby: łagodną lub umiarkowaną niewydolności wątroby (w tym zespół Gilberta). Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie (wsypać zawartość 1 saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać) i wypić; w razie potrzeby dodać zimnej wody lub dosłodzić.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Przyjmowanie zydowudyny; przyjmowanie inhibitorów MAO i okres 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią bez zalecenia lekarza.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Bardzo rzadko: trombocytopenia; reakcje anafilaktyczne; reakcje nadwrażliwości skóry i tkanki podskórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ; zaburzenia czynności wątroby.
Fenylefryna
Mogą wystąpić: nerwowość; ból głowy, zawroty głowy, bezsenność; zwiększenie ciśnienia krwi; nudności, wymioty.

UWAGI
Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów: z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej; z astmą oskrzelową; z chorobą wątroby; u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych, wyniszczonych lub odwodnionych; regularnie nadużywających alkohol; jednocześnie leczonych innymi produktami leczniczymi, zwiększającymi metabolizm wątrobowy; z nadciśnieniem tętniczym; z chorobą układu sercowo-naczyniowego; z cukrzycą; z nadczynnością tarczycy; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączenia; z guzem chromochłonnym nadnerczy; z przerostem gruczołu krokowego; z chorobą zakrzepowo-zatorową (np. zespół Raynauda); stosujących beta-blokery i inne leki przeciw nadciśnieniowe (debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa); stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; z niewydolnością nerek.
W razie wystąpienia zawrotów głowy po zastosowaniu preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner