LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Comirnaty (Rp) koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań 195 fiolek wielodawkowych - 1170 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Comirnaty

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

BioNTech Manufacturing GmbH

Co zawiera szczepionka Comirnaty?

Szczepionka Comirnaty zawiera mRNA (informacyjny RNA) kodujący białko szczytowe wirusa SARS-CoV-2. Po rozcieńczeniu 1 wielodawkowa fiolka zawiera 6 dawek po 0,3 ml z 30 mikrogramami mRNA każda.

Jak działa szczepionka Comirnaty?

Lek jest szczepionką, która pobudza układ immunologiczny człowieka do wytwarzania przeciwciał i komórek krwi, które zwalczają wirus SARS-CoV-2 i zapewniają ochronę przed chorobą COVID-19. Szczepionka Comirnaty nie zawiera cząstek wirusa, w związku z czym jej podanie nie może spowodować choroby COVID-19. mRNA pochodzący ze szczepionki nie pozostaje w organizmie (nie wbudowuje się do ludzkiego DNA) i ulega degradacji w krótkim czasie po zaszczepieniu.

Kiedy stosować szczepionkę Comirnaty?

Szczepionka Comirnaty jest stosowana w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Jest wskazana do podania osobom dorosłym i młodzieży w wieku 12 lat i starszej.

Jak stosować szczepionkę Comirnaty?

Pacjent otrzymuje 2 dawki szczepionki Comirnaty, podawane w odstępie 3 tygodni, aby ukończyć cykl szczepienia. Po pierwszej dawce szczepionki Comirnaty pacjent powinien otrzymać drugą dawkę tej samej szczepionki.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki jako zastrzyk domięśniowy.

Kiedy szczepionka Comirnaty nie może być stosowana?

Szczepionka Comirnaty nie może być podawana pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną zawartą w szczepionce lub na którykolwiek z pozostałych składników szczepionki. Podanie szczepionki Comirnaty należy przełożyć, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba lub infekcja przebiegająca z wysoką gorączką (występowanie nieznacznej gorączki lub infekcji górnych dróg oddechowych, takiej jak przeziębienie, nie powinno być powodem do przesunięcia szczepienia).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki Comirnaty?

Przed zastosowaniem szczepionki Comirnaty lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, po którym zadecyduje, czy pacjent może zostać zaszczepiony szczepionką. Podczas wywiadu należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna lub problemy z oddychaniem po podaniu jakiejkolwiek innej szczepionki lub po podaniu szczepionki Comirnaty w przeszłości; jeśli u pacjenta występują problemy z krzepnięciem krwi, łatwość powstawania siniaków lub jeśli pacjent przyjmuje lek przeciwzakrzepowy; jeśli u pacjenta występuje osłabienie odpowiedzi immunologicznej spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy.
Po szczepieniu należy zwracać uwagę na objawy wskazujące na zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia, takie jak ostry i utrzymujący się ból w klatce piersiowej, duszność lub kołatanie serca, a w razie ich wystąpienia natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem szczepionki Comirnaty, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent doświadczył omdleń przy poprzednich wstrzyknięciach. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, cykl 2 dawek szczepionki Comirnaty może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom; obecnie nie wiadomo jak długo będzie się utrzymywać ochrona po pełnym cyklu szczepienia szczepionką.
Szczepionka Comirnaty nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Jak stosować szczepionkę Comirnaty z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio (w tym o niedawno otrzymanych szczepionkach).

Czy można podać szczepionkę Comirnaty w ciąży i okresie karmienia piersią?

O podaniu szczepionki Comirnaty u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu szczepionki Comirnaty?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu szczepionki Comirnaty, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy szczepionka Comirnaty wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Niektóre działania niepożądane po podaniu szczepionki mogą chwilowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poczekać aż działania te ustąpią przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać szczepionkę Comirnaty?

Szczepionka Comirnaty wymaga szczególnych warunków przechowywania - nietwarta fiolka musi być przechowywana w zamrażarce w temperaturze od -90°C do -60°C; w takich warunkach może być przechowywana przez 6 miesięcy. Po wyjęciu z zamrażarki, nieotwartą i nierozcieńczoną szczepionkę można przechowywać przed użyciem przez 1 miesiąc w temperaturze od 2°C do 8°C lub przez maksymalnie 2 godziny w temperaturze do 30°C. Po rozmrożeniu szczepionki nie wolno ponownie zamrażać.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner