LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Concoram (Bisoprolol + Amlodipine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Concoram (Rp) tabletki 5 mg + 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Concoram (Rp) tabletki 5 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,00 Cena 100% (zł): 33,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Concoram (Rp) tabletki 10 mg + 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,00 Cena 100% (zł): 34,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Concoram (Rp) tabletki 10 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,00 Cena 100% (zł): 36,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Concoram

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Merck Sp. z o.o.

Co zawiera Concoram?

Lek Concoram występuje w postaci tabletek w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
Concoram 5 mg + 5 mg
1 tabletka zawiera 5 mg fumaranu bisoprololu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Concoram 5 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 5 mg fumaranu bisoprololu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Concoram 10 mg + 5 mg
1 tabletka zawiera 10 mg fumaranu bisoprololu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Concoram 10 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 10 mg fumaranu bisoprololu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).

Jak działa Concoram?

Lek Concoram zawiera dwie substancje czynne - bisoprolol i amlodypinę. Bisoprolol należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Amlodypina jest lekiem z grupy antagonistów wapnia. Obie substancje działają wspólnie w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi.

Kiedy stosować Concoram?

Lek Concoram jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest dostatecznie kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania bisoprololu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w leku Concoram, lecz w oddzielnych tabletkach.

Jak stosować Concoram?

Dawkę leku Concoram dla każdego pacjenta oraz długość leczenia ustala lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Concoram.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować rano, z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy połknąć bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płyny. Leku Concoram nie należy przyjmować z sokiem grejpfrutowym.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Concoram?

Lek Concoram należy przyjmować regularnie. W razie pominięcia dawki leku Concoram należy ją przyjąć jak najszybciej, a następnie kontynuować leczenie według zaleceń. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej, gdyż wyrównanie pominiętej dawki jest niemożliwe, natomiast istnieje ryzyko przedawkowania.

Kiedy Concoram nie może być stosowany?

Leku Concoram nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (bisoprolol lub amlodypinę), na inny lek z grupy antagonistów wapnia lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie zaleca się stosowania leku Concoram u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Concoram?

Przed zleceniem leczenia lekiem Concoram lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem oraz ustali harmonogram kontroli leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Concoram przed planowanym znieczuleniem ogólnym lub leczeniem odczulającym. Podczas stosowania leku Concoram należy unikać picia zbyt dużej ilości alkoholu.

Jak stosować Concoram z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Concoram z jedzeniem i piciem?

Podczas przyjmowania leku Concoram nie należy jeść grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego. Produkty te mogą spowodować zwiększenie stężenia we krwi amlodypiny (jednej z substancji czynnych tego leku), a to może powodować nieprzewidziane nasilenie obniżenia ciśnienia krwi.

Czy można stosować Concoram w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Concoram może być przyjmowany przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią tylko po ocenie przez lekarza korzyści i ryzyka związanego z leczeniem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Concoram?

Działania niepożądane, które może powodować lek Concoram, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Concoram i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: ciężkie reakcje skórne, w tym silna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, silne swędzenie, pęcherze, łuszczenie się i obrzęk skóry, zapalenie śluzówek (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka); nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności z oddychaniem; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła powodujący poważne trudności z oddychaniem; nieregularne bicie serca; silny ból w nadbrzuszu (objaw zapalenia trzustki).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Concoram?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana ilości tabletek leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Concoram wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Concoram mogą wystąpić zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności, szczególnie na początku leczenia, w okresie zmiany leczenia i w razie spożycia alkoholu. W związku z tym lek może zaburzać prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lekarz oceni, kiedy pacjent będzie mógł prowadzić samochód lub obsługiwać maszyny.

Jak przechowywać Concoram?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner