LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Constella (Linaclotide)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Constella (Rp) kapsułki twarde 290 µg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Constella

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Co zawiera lek Constella?

Lek Constella występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 290 mikrogramów linaklotydu.

Jak działa lek Constella?

Linaklotyd działa miejscowo w jelicie, pomagając w znoszeniu bólu i wzdęcia oraz w przywracaniu prawidłowej czynności jelit. Wiąże się z receptorem o nazwie cyklaza guanylanowa C, który znajduje się na powierzchni jelita, i w ten sposób blokuje odczuwanie bólu i umożliwia wnikanie płynów z organizmu do jelita, rozluźniając tym samym stolec i przyspieszając wypróżnienie.

Kiedy stosować lek Constella?

Lek Constella jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu objawów umiarkowanego lub ciężkiego zespołu jelita drażliwego z towarzyszącymi zaparciami.

Jak stosować lek Constella?

Lekarz ustala dawkowanie leku Constella i długość leczenia.
Sposób podawania
Kapsułkę należy przyjmować przynajmniej 30 minut przed posiłkiem. Lek przyjmowany z jedzeniem wywołuje częstsze wypróżnienia i biegunkę niż w przypadku przyjmowania na pusty żołądek.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Constella?

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze i kontynuować przyjmowanie leku zgodnie ze schematem przedstawionym przez lekarza. Nie należy przyjmować dwóch kapsułek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Constella nie może być stosowany?

Leku Constella nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (linaklotyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Constella nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Constella?

Przed przepisaniem leku Constella konieczne jest przeprowadzenie przez lekarza wywiadu z wykluczeniem innych chorób oraz analiza przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem leku. Lekarz zadecyduje o zastosowaniu leku i określi zalecenia dotyczące kontroli leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Constella i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się krwawienia z jelit lub odbytu, albo wystąpią ciężkie objawy żołądkowe, które nie ustępują lub nasilają się. Podczas leczenia należy przestrzegać przyjmowania dużej ilości płynów w celu uzupełnienia wody i elektrolitów, takich jak potas, utraconych podczas biegunki.

Jak stosować lek Constella z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosowa lek Constella w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje czy jest możliwe leczenie lekiem Constella kobiet w ciąży lub kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Constella?

W trakcie stosowania leku Constella mogą wystąpić działania niepożądane o różnym nasileniu i różnym występowaniu, które są opisane w ulotce dołączonej do opakowania leku. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Constella i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi ciężka lub przedłużająca się biegunka (oddawanie częstych lub wodnistych stolców przez 7 dni lub dłużej) oraz uczucie oszołomienia, zawroty głowy lub omdlenia.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Constella?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Constella wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Constella nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Constella?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Butelka musi być szczelnie zamknięta w celu ochrony przed wilgocią. Po otwarciu butelki kapsułki należy zużyć w ciągu 18 tygodni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner