LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Contrahist (Levocetirizine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Contrahist (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,66 Cena 100% (zł): 23,04 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Contrahist (Rp) tabletki powlekane 5 mg 7 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Contrahist (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,55 Cena 100% (zł): 18,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Contrahist (Rp) tabletki powlekane 5 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 9,46 Cena 100% (zł): 26,35 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Contrahist (Rp) tabletki powlekane 5 mg 84 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 13,01 Cena 100% (zł): 38,34 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Contrahist

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

Co zawiera Contrahist?

Lek Contrahist występuje w postaci roztworu doustnego i tabletek. Obie pozycje leku są dostępne na receptę.
Contrahist roztwór doustny
1 ml roztworu doustnego Contrahist zawiera 0,5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Contrahist tabletki
1 tabletka powlekana Contrahist zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Contrahist?

Lewocetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Contrahist?

Lek Contrahist jest stosowany w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa) oraz w leczeniu objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować Contrahist?

Dawkowanie leku Contrahist, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Contrahist można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami. Roztwór doustny można przyjmować nierozcieńczony lub rozcieńczony w szklance wody (do opakowania dołączona jest strzykawka doustna). Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Contrahist?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Kiedy Contrahist nie może być stosowany?

Leku Contrahist nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewocetyryzynę), cetyryzynę, hydroksyzynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Contrahist w postaci roztworu doustnego nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Lek Contrahist w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Contrahist?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Contrahist lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Contrahist jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku Contrahist na kilka dni przed badaniem - lek Contrahist może wpływać na wyniki testów alergicznych.

Jak stosować Contrahist z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Contrahist w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Contrahist u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Contrahist?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Contrahist, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Contrahist?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Contrahist wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów leczonych lekiem Contrahist może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek Contrahist.

Jak przechowywać Contrahist?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Roztworu doustnego nie należy stosować po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner