Dodaj do mojego indeksu leków »

Cratonic (Crataegus sp.) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Cratonic (OTC) tabletki powlekane 124,8 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,60 Cena 100% (zł): 12,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cratonic

Informacja dla pacjenta

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 124,8 mg wyciągu gęstego z kwiatostanu głogu. Preparat zawiera laktozę jednowodną i żółcień chinolinową.

WSKAZANIA
Wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca (I i II stopień wg NYHA), nie wymagającej stosowania innych leków.

DAWKOWANIE
Dorośli
2 tabletki 3 razy na dobę. Preparat należy przyjmować systematycznie przynajmniej przez 4-6 tygodni.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych