Dodaj do mojego indeksu leków »

CromoHEXAL - krople do oczu (Cromoglicic acid, Kwas kromoglikowy) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
CromoHEXAL (OTC) krople do oczu, roztwór 20 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,60 Cena 100% (zł): 10,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

CromoHEXAL - krople do oczu

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA CROMOHEXAL

1 ml roztworu zawiera 20 mg kromoglikanu sodu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

KIEDY STOSUJE SIĘ CROMOHEXAL

Zapobieganie ostremu i przewlekłemu alergicznemu zapaleniu spojówek.
Zapobieganie zapaleniu spojówek w przebiegu kataru siennego (tzw. wiosennemu alergicznemu zapaleniu spojówek).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 4 lat
Stosuje się zazwyczaj 1-2 krople do każdego oka 4 razy na dobę. Gdy objawy ustąpią, można wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami leku. Lek należy stosować przez cały okres narażenia na alergen (pyłek, kurz domowy, zarodniki grzybów i alergeny pokarmowe), nawet po ustąpieniu objawów. Długotrwałe stosowanie leku należy skonsultować z lekarzem.
Dzieci w wieku poniżej 4 lat
Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 4 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z tej grupy wiekowej.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do worka spojówkowego. Należy unikać dotknięcia oka końcówką zakraplacza.

KIEDY CROMOHEXAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego jest przeciwwskazane.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie obserwowano interakcji kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często może wystąpić pieczenie oczu, obrzęk spojówek, odczucie obecności ciała obcego w oku i przekrwienie spojówek. Opisywano pojedyncze przypadki ciężkich uogólnionych reakcji alergicznych ze skurczem oskrzeli, związanych ze stosowaniem kromoglikanu sodu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może zmniejszać ostrość widzenia przez kilka minut po zakropleniu do oka. Prowadzenie pojazdu, obsługiwanie maszyn lub pracę w potencjalnie niebezpiecznych warunkach można rozpocząć dopiero po całkowitym ustąpieniu zaburzeń widzenia.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 3 tygodnie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych