LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

CromoHexal aerozol (Cromoglicic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
CromoHexal (OTC) aerozol do nosa, roztwór 2,8 mg/dawkę donosową 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

CromoHexal aerozol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA CROMOHEXAL AEROZOL?

1 dawka donosowa leku CromoHEXAL zawiera 2,8 mg kromoglikanu sodu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - ma działanie drażniące i może wywoływać reakcje skórne.

JAK DZIAŁA CROMOHEXAL?

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

KIEDY STOSOWAĆ CROMOHEXAL AEROZOL?

Lek CromoHEXAL aerozol jest stosowany w sezonowym lub całorocznym alergicznym zapaleniu śluzówki nosa.

JAK STOSOWAĆ CROMOHEXAL AEROZOL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci
Zazwyczaj stosuje się 1 dawkę leku CromoHEXAL do każdego otworu nosowego 4 razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy można wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami leku. Lek CromoHEXAL aerozol stosuje się zapobiegawczo. Należy go stosować regularnie, nawet po ustąpieniu objawów, ale przez cały okres narażenia na alergen (np. pyłek, kurz domowy, zarodniki grzybów i alergeny pokarmowe).
Sposób podawania
Lek przeznaczony jest tylko do stosowania do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY CROMOHEXAL AEROZOL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku CromoHEXAL aerozol nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU CROMOHEXAL AEROZOL?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ CROMOHEXAL AEROZOL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ CROMOHEXAL AEROZOL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek CromoHEXAL aerozol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU CROMOHEXAL AEROZOL?

Może wystąpić podrażnienie śluzówki nosa, krwawienie z nosa, kichanie, świszczący oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, a także ból głowy, reakcje nadwrażliwości (świąd, duszność, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU CROMOHEXAL AEROZOL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY CROMOHEXAL AEROZOL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek CromoHEXAL aerozol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ CROMOHEXAL AEROZOL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu pojemnika lek należy zużyć w ciągu 6 tygodni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl