LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

CromoHexal krople do oczu (Cromoglicic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
CromoHexal (OTC) krople do oczu, roztwór 20 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,60 Cena 100% (zł): 10,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

CromoHexal krople do oczu

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA CROMOHEXAL KROPLE?

1 ml roztworu CromoHEXAL zawiera 20 mg kromoglikanu sodu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

JAK DZIAŁA CROMOHEXAL?

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

KIEDY STOSOWAĆ CROMOHEXAL KROPLE?

Zapobieganie ostremu i przewlekłemu alergicznemu zapaleniu spojówek.
Zapobieganie zapaleniu spojówek w przebiegu kataru siennego (tzw. wiosennemu alergicznemu zapaleniu spojówek).

JAK STOSOWAĆ CROMOHEXAL KROPLE?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 4 lat
Stosuje się zazwyczaj 1-2 krople leku CromoHEXAL do każdego oka 4 razy na dobę. Gdy objawy ustąpią, można wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami leku. Lek CromoHEXAL krople do oczu należy stosować przez cały okres narażenia na alergen (pyłek, kurz domowy, zarodniki grzybów i alergeny pokarmowe), nawet po ustąpieniu objawów. Długotrwałe stosowanie leku należy skonsultować z lekarzem.
Dzieci w wieku poniżej 4 lat
Nie zaleca się podawania leku CromoHEXAL krople do oczu dzieciom w wieku poniżej 4 lat.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Należy unikać dotknięcia oka końcówką zakraplacza.

KIEDY CROMOHEXAL KROPLE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku CromoHEXAL krople do oczu nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU CROMOHEXAL KROPLE?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego jest przeciwwskazane.

JAK STOSOWAĆ CROMOHEXAL KROPLE Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ CROMOHEXAL KROPLE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek CromoHEXAL krople do oczu może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU CROMOHEXAL KROPLE?

Niezbyt często może wystąpić pieczenie oczu, obrzęk spojówek, odczucie obecności ciała obcego w oku i przekrwienie spojówek. Opisywano pojedyncze przypadki ciężkich uogólnionych reakcji alergicznych ze skurczem oskrzeli, związanych ze stosowaniem kromoglikanu sodu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU CROMOHEXAL KROPLE?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY CROMOHEXAL KROPLE WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek CromoHEXAL może zmniejszać ostrość widzenia przez kilka minut po zakropleniu do oka. Prowadzenie pojazdu, obsługiwanie maszyn lub pracę w potencjalnie niebezpiecznych warunkach można rozpocząć dopiero po całkowitym ustąpieniu zaburzeń widzenia.

JAK PRZECHOWYWAĆ CROMOHEXAL KROPLE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 3 tygodnie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl