LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Crosuvo (Rosuvastatin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Crosuvo (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Crosuvo (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 2,48 Cena 100% (zł): 8,26 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Crosuvo (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 4,80 Cena 100% (zł): 15,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Crosuvo (Rp) tabletki powlekane 40 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 8,96 Cena 100% (zł): 29,87 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Crosuvo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bausch Health Ireland Ltd.

Co zawiera Crosuvo?

Lek Crosuvo występuje w postaci tabletek w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej). Lek zawiera laktozę - jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień chinolinową i może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Crosuvo?

Rozuwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

Kiedy stosować Crosuvo?

Lek Crosuvo jest zalecany do stosowania u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi, co oznacza występowanie ryzyka zawału serca lub udaru. Lek Crosuvo jest zalecany u pacjentów, u których dieta i zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych okazały się niewystarczające, aby uzyskać prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi. Pacjent stosujący lek Crosuvo powinien jednocześnie stosować dietę z obniżoną ilością cholesterolu i ćwiczenia fizyczne.
Lek Crosuvo jest również zalecany, jeśli u pacjenta występują inne czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru lub podobnych chorób.

Jak stosować Crosuvo?

Dawkowanie leku Crosuvo, sposób przyjmowania i czas leczenia ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Crosuvo należy przyjmować raz na dobę o dowolnej porze, z jedzeniem lub na czczo. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Zaleca się przyjmowanie leku o stałej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Crosuvo?

W razie pominięcia dawki leku Crosuvo należy przyjąć kolejną dawkę o zwyklej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Crosuvo nie może być stosowany?

Leku Crosuvo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rozuwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie zaleca się stosowania leku Crosuvo u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Crosuvo?

Przed przepisaniem leku Crosuvo lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Podejmie decyzję o jego zastosowaniu oraz wyznaczy wizyty kontrolne. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Crosuvo i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. W trakcie leczenia w regularnych odstępach czasu lekarz zaleci wykonywanie badań czynności wątroby. Podczas przyjmowania leku Crosuvo należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Jak stosować Crosuvo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Crosuvo w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Crosuvo nie wolno stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Crosuvo powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Crosuvo?

Działania niepożądane obserwowane w trakcie leczenia lekiem Crosuvo, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Crosuvo i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła), który może powodować trudności w połykaniu i oddychaniu; silny świąd skóry z grudkami; objawy zespołu toczniopodobnego (wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na krwinki); bóle lub inne dolegliwości mięśni utrzymujące się dłużej niż można się spodziewać; ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, ustach, oczach i w okolicy narządów płciowych; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie kału, utrata apetytu); silny ból brzucha (objaw zapalenia trzustki).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Crosuvo?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Crosuvo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W okresie stosowania leku Crosuvo większość osób może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny. U niektórych pacjentów podczas leczenia lekiem Crosuvo występują zawroty głowy - jeśli wystąpią, przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn należy skonsultować się z lekarzem.

Jak przechowywać Crosuvo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner