LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

DHEA Eljot (Prasterone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
DHEA Eljot (OTC) tabletki powlekane 25 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 45,70 Cena 100% (zł): 45,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

DHEA Eljot

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA LEK DHEA ELJOT?

1 tabletka powlekana DHEA Eljot zawiera 25 mg prasteronu (dehydroepiandrosteronu, DHEA).

JAK DZIAŁA LEK DHEA ELJOT?

Prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA) należy do grupy hormonów steroidowych. Jego ilość w organizmie zmniejsza się w trakcie starzenia. Podawanie DHEA może korzystnie wpływać m.in. na erekcję u mężczyzn, popęd płciowy, samopoczucie, odporność organizmu i układ kostno-mięśniowy.

KIEDY STOSOWAĆ LEK DHEA ELJOT?

Lek DHEA Eljot jest stosowany w celu uzupełniania niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA).

JAK STOSOWAĆ LEK DHEA ELJOT?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
1 tabletka DHEA Eljot raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa zalecana kobietom wynosi 25 mg (1 tabletka DHEA Eljot), a mężczyznom 50 mg (2 tabletki DHEA Eljot). Efekt działania występuje po kilku tygodniach stosowania.
Dzieci
Leku DHEA Eljot nie należy stosować u dzieci.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Leku DHEA Eljot nie należy stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować rano, podczas posiłku.

KIEDY LEK DHEA ELJOT NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku DHEA Eljot nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (prasteron) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek DHEA Eljot jest przeciwwskazany w przypadku stwierdzenia: raka piersi, jajnika i innych nowotworów zależnych od estrogenów; przerostu gruczołu krokowego (prostaty) i (lub) nowotworu gruczołu krokowego; raka sutka u mężczyzn lub innych nowotworów; ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek. Leku DHEA Eljot nie wolno podawać dzieciom.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU DHEA ELJOT?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią podczas stosowania leku DHEA Eljot, należy skontaktować się z lekarzem. Rozpoczęcie przyjmowania leku należy omówić z lekarzem, który zleci wykonanie koniecznych badań i na ich podstawie zdecyduje o konieczności stosowania leku. Pacjenci poniżej 40. roku życia nie powinni stosować leku DHEA Eljot. Bez porozumienia z lekarzem pacjent nie powinien zmieniać, a w szczególności zwiększać dawki leku. Nie należy stosować leku DHEA Eljot u pacjentów w trakcie leczenia hormonalnego, np. u kobiet w trakcie hormonalnej terapii zastępczej lub u mężczyzn podczas leczenia preparatami testosteronu. W przypadku konieczności stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn (tylko z przepisu lekarza) należy oznaczać stężenie hormonu w surowicy i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie. Lek DHEA Eljot nie powinien być stosowany u sportowców, gdyż należy do grupy niedozwolonych środków anabolicznych - androgennych.

JAK STOSOWAĆ LEK DHEA ELJOT Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków: leki przeciwzakrzepowe, np. heparyna, warfaryna; leki zawierające androgeny (męskie hormony płciowe), np. testosteron i pochodne testosteronu; leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej u kobiet; leki stosowane w leczeniu padaczki, np. karbamazepina, kwas walproinowy; leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, np. pochodne fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny).

CZY LEK DHEA ELJOT MOŻNA STOSOWAĆ W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku DHEA Eljot nie wolno stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU DHEA ELJOT?

U kobiet rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nadmierne owłosienie typu męskiego; trądzik, świąd skóry, zwiększona potliwość, przetłuszczanie się skóry i włosów, nasilenie wypadania włosów na głowie; niekorzystne zmiany składu lipidów krwi (np. zmniejszenie stężenia HDL); zaburzenia miesiączkowania. W przeprowadzonych badaniach klinicznych z udziałem mężczyzn w wieku średnim i podeszłym, którym podawano lek w dawkach dobowych 50-100 mg przez okres 3-6 miesięcy działań niepożądanych nie odnotowano.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU DHEA ELJOT?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY LEK DHEA ELJOT WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak danych na temat wpływu leku DHEA Eljot na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DHEA ELJOT?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl