Dodaj do mojego indeksu leków »

Dafurag Junior (Furazidin - Furagin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dafurag Junior (Rp) zawiesina doustna 10 mg/ml 1 but. 140 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,20 Cena 100% (zł): 16,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dafurag Junior

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA DAFURAG JUNIOR?

1 ml zawiesiny doustnej Dafurag Junior zawiera 10 mg furazydyny, zwanej wcześniej furaginą. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje uczuleniowe. Lek zawiera niewielką ilość alkoholu.

JAK DZIAŁA DAFURAG JUNIOR?

Furazydyna hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

KIEDY STOSOWAĆ DAFURAG JUNIOR?

Lek Dafurag Junior jest stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, wywołanych przez bakterie z gatunku pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) u dzieci i dorosłych.

JAK STOSOWAĆ DAFURAG JUNIOR?

Dawkowanie leku Dafurag Junior, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna ułatwiająca dawkowanie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU DAFURAG JUNIOR?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY DAFURAG JUNIOR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Dafurag Junior nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furazydynę), na pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Dafurag Junior nie jest przeznaczony dla dzieci do 3. miesiąca życia.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU DAFURAG JUNIOR?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dafurag Junior lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy odstawić lek Dafurag Junior, jeśli wystąpią objawy ze strony układu nerwowego (mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów). Jeśli w trakcie stosowania leku Dafurag Junior pojawią się objawy ostrych reakcji płucnych (takie jak gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność) lek należy natychmiast odstawić. Jeśli lek jest stosowany długotrwale, lekarz zaleci badanie krwi oraz kontrolowanie czynności nerek i wątroby. Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie przyjmowania leku Dafurag Junior.

JAK STOSOWAĆ DAFURAG JUNIOR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

JAK STOSOWAĆ DAFURAG JUNIOR Z JEDZENIEM I PICIEM?

Lek Dafurag Junior najlepiej jest przyjmować podczas posiłków zawierających białko, ponieważ zwiększa ono wchłanianie furazydyny.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ DAFURAG JUNIOR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Dafurag Junior u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz. Leku Dafurag Junior nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Dafurag Junior w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Leku Dafurag Junior nie wolno stosować w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia ciąży) ani w okresie porodu. Leku Dafurag Junior nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU DAFURAG JUNIOR?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Dafurag Junior, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Dafurag Junior i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu), ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona), ostre, podostre i przewlekłe reakcje z nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu dotyczące układu oddechowego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (ciężka choroba jelita grubego objawiająca się biegunką, bólem głowy i gorączką), sinica wskutek methemoglobinemii (sine zabarwienie skóry o odcieniu czekoladowobrunatnym).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU DAFURAG JUNIOR?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

CZY DAFURAG JUNIOR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Jeśli podczas stosowania leku Dafurag Junior wystąpią zaburzenia układu nerwowego np. zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ DAFURAG JUNIOR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych