LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Daktarin-oral (Miconazole)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Daktarin-oral (Rp) żel do stosowania w jamie ustnej 20 mg/g 1 tuba 40 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,80 Cena 100% (zł): 34,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Daktarin-oral

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Janssen-Cilag International N.V.

Co zawiera Daktarin-oral?

Lek Daktarin-oral występuje w postaci żelu do stosowania w jamie ustnej i jest dostępny na receptę.
1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu. Lek zawiera małe ilości alkoholu.

Jak działa Daktarin-oral?

Mikonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Daktarin-oral?

Lek Daktarin-oral jest stosowany do leczenia drożdżycy jamy ustnej i gardła oraz przewodu pokarmowego.

Jak stosować Daktarin-oral?

Dawkowanie leku Daktarin-oral, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Żelu nie należy natychmiast połykać, tylko trzymać w ustach tak długo jak jest to możliwe.

Kiedy Daktarin-oral nie może być stosowany?

Leku Daktarin-oral nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (mikonazol), inne podobne leki przeciwgrzybicze lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Daktarin-oral?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Daktarin-oral lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Daktarin-oral z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Daktarin-oral w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Daktarin-oral u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Daktarin-oral?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Daktarin-oral, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Daktarin-oral i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia następujących objawów: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu; ciężkie reakcje skórne z objawami takimi jak: wysypka, złuszczanie skóry, krosty, pęcherze na całym ciele, a w szczególności w okolicach jamy ustnej, oczu i narządów płciowych, gorączka i powiększenie węzłów chłonnych; wysypka z krostami lub pęcherzami wypełnionymi ropą; objawy zapalenia wątroby (brak apetytu, nudności, wymioty, zmęczenie, ból brzucha, żółtaczka, bardzo ciemne zabarwienie moczu i odbarwione stolce).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Daktarin-oral?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną.

Jak przechowywać Daktarin-oral?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner