reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dalacin (Clindamycin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dalacin (Rp) krem dopochwowy 20 mg/g 1 tuba 40 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 91,00 Cena 100% (zł): 91,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dalacin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Europe MA EEIG

CO ZAWIERA DALACIN?

1 g kremu dopochwowego Dalacin zawiera 20 mg klindamycyny w postaci fosforanu. Lek zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

jak działa dalacin?

Klindamycyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwbakteryjnym.

kiedy stosować dalacin?

Lek Dalacin jest stosowany w leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy, wywołanego przez wrażliwe drobnoustroje.

jak stosować dalacin?

Dawkowanie leku Dalacin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Dalacin należy stosować wyłącznie dopochwowo. Krem należy wprowadzić do pochwy, tak głęboko jak jest to możliwe, za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania. Zaleca się zastosowanie leku na noc, przed snem. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku dalacin?

W przypadku pominięcia dawki, lek należy zastosować tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy dalacin nie może być stosowany?

Leku Dalacin nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (klindamycynę), linkomycynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Dalacin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku dalacin?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dalacin lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Zaleca się, aby podczas stosowania leku Dalacin nie współżyć płciowo ani nie stosować tamponów dopochwowych lub irygacji pochwy. Nie zaleca się używania prezerwatyw ani krążków dopochwowych w trakcie stosowania leku Dalacin.

jak stosować dalacin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować dalacin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Dalacin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku dalacin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Dalacin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku dalacin?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia doustnego, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy dalacin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Dalacin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać dalacin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama