Dalfaz Uno (Alfuzosin, Alfuzosyna) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dalfaz Uno (Alfuzosin, Alfuzosyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dalfaz Uno (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 szt. 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 8,72 Cena 100% (zł): 36,93 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Dalfaz Uno: tabletki o przedłużonym uwalnianiu (10 mg) 30 szt.

Sanofi-Aventis France
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek stosowany w łagodnym rozroście gruczołu krokowego - selektywny antagonista postsynaptycznych receptorów alfa-adrenergicznych.

SKŁAD
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg chlorowodorku alfuzosyny. Preparat zawiera olej rycynowy uwodorniony.

WSKAZANIA
Leczenie zaburzeń czynnościowych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, w przypadku gdy leczenie chirurgiczne zostało odroczone.
Leczenie wspomagające u pacjentów z założonym cewnikiem z powodu ostrego zatrzymania moczu spowodowanego łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

DAWKOWANIE
Dorośli mężczyźni
Zalecana dawka wynosi 10 mg (1 tabletka) na dobę, stosowana zaraz po wieczornym posiłku.
Leczenie wspomagające u pacjentów z założonym cewnikiem z powodu ostrego zatrzymania moczu spowodowanego łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
Zalecana dawka wynosi 10 mg (1 tabletka) na dobę, po posiłku, stosowana od pierwszego dnia założenia cewnika. Leczenie należy kontynuować przez 3 do 4 dni, tj. 2 do 3 dni w czasie, gdy pacjent ma założony cewnik i 1 dzień po usunięciu cewnika.
Dzieci i młodzież
Nie wykazano skuteczności działania alfuzosyny u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 16 lat. Stosowanie alfuzosyny u dzieci i młodzieży nie jest wskazane.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczne zmniejszenie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Preparat jest przeciwwskazany w niewydolności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U osób z niewydolnością nerek o umiarkowanym nasileniu nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Brak jest danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) - alfuzosyna 10 mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie powinna być stosowana w tej grupie pacjentów.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niewydolność wątroby. Jednoczesne stosowanie innych leków blokujących receptory alfa-1-adrenergiczne.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: uczucie omdlewania, zawroty głowy, ból głowy; nudności, bóle brzucha; osłabienie. Niezbyt często: omdlenia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; tachykardia; zapalenie błony śluzowej nosa; biegunka; wysypka, świąd; obrzęki, ból w klatce piersiowej; niedociśnienie ortostatyczne, uderzenia gorąca.

UWAGI
Pacjenci z wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc, u których w przeszłości występowało wydłużenie odstępu QTc lub którzy przyjmują leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc powinni zostać poddani ocenie przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie stosowania alfuzosyny.
Objawy takie jak zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego) oraz osłabienie mogą wystąpić na początku leczenia. Należy poinformować pacjenta o możliwości ich wystąpienia podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDalfaz Uno (import równoległy) (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 szt. 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 4,27 Cena 100% (zł): 20,49 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie