LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dampiryna (Acetylsalicylic acid + Caffeine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dampiryna (OTC) tabletki 400 mg + 50 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,25 Cena 100% (zł): 7,25 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dampiryna (OTC) tabletki 400 mg + 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dampiryna

Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 50 mg kofeiny.

Wskazania

Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np. ból głowy, bóle mięśni, bóle miesiączkowe i gorączka.

Dawkowanie

Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli
Jednorazowo 1 do 2 tabletek (400-800 mg kwasu acetylosalicylowego i 50-100 mg kofeiny). W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana, lecz nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek (2400 mg kwasu acetylosalicylowego i 300mg kofeiny) na dobę.
Dzieci i młodzież
Młodzież powyżej 12 lat: jednorazowo pół do 1 tabletki (200-400 mg kwasu acetylosalicylowego i 25-50 mg kofeiny). W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana, lecz nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki (1200 mg kwasu acetylosalicylowego i 150 mg kofeiny) na dobę.
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijać dużą ilością wody.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne salicylany, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Dna moczanowa. Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Ciężka choroba układu krążenia lub ciężkie nadciśnienie tętnicze krwi, które nie może być opanowane za pomocą leków przeciwnadciśnieniowych. Występowanie napadów astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Stosowanie jednocześnie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Trzeci trymestr ciąży i karmienie piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Preparat jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Kwas acetylosalicylowy
Często: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność; zwiększone ryzyko krwawień. Rzadko: zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego (jawne - fusowate wymioty, smoliste stolce lub utajone), choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja; przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); zawroty głowy i szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), ból głowy, bezsenność, niepokój; krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego, trombocytopenia; wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe), kołatanie serca, uderzenia gorąca do twarzy, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, tachykardia; reakcje nadwrażliwości w postaci napadów duszności i zmian skórnych; astma oskrzelowa.
Kofeina
Kofeina stosowana w dużych dawkach może powodować: kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie, nadciśnienie tętnicze, bezsenność, niepokój, tachykardię.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner