LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Debretin (Trimebutine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Debretin (Rp) tabletki powlekane 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,50 Cena 100% (zł): 18,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Debretin (Rp) tabletki powlekane 100 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,00 Cena 100% (zł): 39,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Debretin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

Co zawiera Debretin?

Lek Debretin występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 100 mg maleinianu trimebutyny.

Jak działa Debretin?

Trimebutyna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i reguluje pracę (motorykę) przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Debretin?

Lek Debretin jest stosowany w leczeniu:
- zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, określanych jako zespół jelita drażliwego;
- zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego: biegunka, zaparcia, bóle brzucha, stany skurczowe jelit.

Jak stosować Debretin?

Dawkowanie leku Debretin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Debretin?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy powrócić do ustalonego przez lekarza schematu dawkowania.

Kiedy Debretin nie może być stosowany?

Leku Debretin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (trimebutynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Debretin nie jest przeznaczony dla dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Debretin?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Debretin lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Debretin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Debretin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Debretin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Debretin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Debretin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Debretin?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Czy Debretin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Debretin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Debretin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner