LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Debridat (Trimebutine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Debridat (Rp) tabletki powlekane 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,60 Cena 100% (zł): 20,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Debridat (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 7,87 mg/g 1 but. 250 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,80 Cena 100% (zł): 20,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Debridat

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Europe MA EEIG

Co zawiera Debridat?

Lek Debridat występuje w postaci tabletek i zawiesiny doustnej. Obie pozycje leku są dostępne na receptę.
Debridat tabletki
1 tabletka powlekana Debridat zawiera 100 mg maleinianu trimebutyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Debridat zawiesina
1 ml sporządzonej zawiesiny doustnej Debridat zawiera: 4,8 mg trimebutyny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera żółcień pomarańczową - może wywoływać reakcje alergiczne.

Jak działa Debridat?

Trimebutyna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i reguluje pracę (motorykę) przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Debridat?

Debridat tabletkiLek Debridat tabletki jest wskazany do stosowania w leczeniu objawowym:
- zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego;
- bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.
Debridat zawiesina
Lek Debridat zawiesina jest wskazany do stosowania:
- w celu złagodzenia bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych;
- w celu skorygowania zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego.

Jak stosować Debridat?

Dawkowanie leku Debridat, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać, popijając wodą. Zawiesina może być przyjmowana bezpośrednio (przy użyciu miarki dołączonej do opakowania) lub po zmieszaniu z innym płynem; zaleca się przelać zawartość miarki do butelki z pokarmem, na łyżkę lub do szklanki i natychmiast podać lek dziecku do picia; niemowlętom można dodać lek do butelki z wodą lub mlekiem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Debridat?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Debridat nie może być stosowany?

Leku Debridat nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (trimebutynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Debridat tabletki nie jest przeznaczony dla dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Debridat?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Debridat lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Debridat z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Debridat w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Debridat u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Debridat?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Debridat, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Debridat?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Czy Debridat wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Debridat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Debridat?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po rozpuszczeniu zawiesinę przechowywać w temperaturze poniżej 25°C; nie przechowywać w lodówce. Zawiesina nie może być przechowywana dłużej niż 4 tygodnie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner