Dodaj do mojego indeksu leków »

Deespa (Drotaverine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Deespa (OTC) tabletki 40 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,80 Cena 100% (zł): 9,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Deespa (OTC) tabletki 40 mg 40 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,00 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Deespa

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

CO ZAWIERA DEESPA?

1 tabletka Deespa zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny.

JAK DZIAŁA DEESPA?

Drotaweryna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, drogi żółciowe, układ moczowo-płciowy.

KIEDY STOSOWAĆ LEK DEESPA?

Lek Deespa jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego.
Lek Deespa jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.
Wspomagająco lek Deespa jest stosowany:
- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, w zespole drażliwego jelita grubego, w zaparciach spastycznych i wzdęciach jelit;
- w bolesnym miesiączkowaniu.

JAK STOSOWAĆ LEK DEESPA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem lek Deespa może być stosowany maksymalnie przez 10 dni.
Dorośli
120 do 240 mg na dobę w 2-3 dawkach pojedynczych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg.
Dzieci i młodzież
W przypadku konieczności zastosowania leku Deespa u dzieci: dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wynosi 80 mg w 2 dawkach pojedynczych; dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi 160 mg w 2-4 dawkach pojedynczych. Leku Deespa nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

KIEDY LEK DEESPA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Deespa nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (drotawerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Deespa w ciężkiej niewydolności wątroby, nerek i serca oraz w bloku przedsionkowo-komorowym drugiego i trzeciego stopnia. Leku Deespa nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU DEESPA?

Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku Deespa objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się pacjenci z porfirią lub pacjenci z niedociśnieniem.

JAK STOSOWAĆ LEK DEESPA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Jednoczesne stosowanie drotaweryny z lekami zawierającymi lewodopę (leki stosowane w chorobie Parkinsona) zmniejsza skuteczność ich działania oraz zwiększa nasilenie drżeń i sztywności.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK DEESPA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Deespa można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie stosować leku w czasie porodu. Nie zaleca się stosowania leku Deespa w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU DEESPA?

Rzadko mogą wystąpić: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, nudności, utrata łaknienia, zaparcia, po dużych dawkach - senność, osłabienie, obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca, reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd). Może wystąpić krwawienie poporodowe.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU DEESPA?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY LEK DEESPA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Deespa stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, tj. prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEESPA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych