LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Defur (Tolterodine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Defur (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 12,24 Cena 100% (zł): 23,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Defur (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 36,84 Cena 100% (zł): 73,02 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Defur

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Defur?

Lek Defur występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg winianu tolterodyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Defur?

Tolterodyna zmniejsza napięcie mięśni pęcherza moczowego.

Kiedy stosować Defur?

Lek Defur jest stosowany w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego, takich jak: nietrzymanie moczu z parcia naglącego, nagłe i (lub) częste oddawanie moczu.

Jak stosować Defur?

Dawkowanie leku Defur, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek może być przyjmowany przed, w trakcie lub po posiłku. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości; nie należy ich żuć.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Defur?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją jak najszybciej przyjąć, chyba że zbliża się czas zażycia kolejnej dawki; nie należy wówczas przyjmować pominiętej dawki leku lecz kontynuować leczenie według zaleceń. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Defur nie może być stosowany?

Leku Defur nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tolterodynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Defur nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Defur?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Defur lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować Defur z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Defur w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Defur u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Defur?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Defur, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać leczenie lekiem Defur i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia następujących objawów: objawy obrzęku naczynioruchowego (takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, utrudnione połykanie, pokrzywka i utrudnione oddychanie); objawy niewydolności serca (takie jak bóle w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie, szybkie męczenie się, utrudnione oddychanie w porze nocnej, obrzęki nóg); reakcje nadwrażliwości (np. świąd, wysypka, pokrzywka, utrudnione oddychanie).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Defur?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Czy Defur wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Defur może powodować zawroty głowy, zmęczenie lub zaburzenia widzenia - w razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów nie należy prowadzić pojazdu lub obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Defur?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner