LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Delmuno (Ramipril + Felodipine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Delmuno 2,5 (Rp) tabletki powlekane 2,5 mg + 2,5 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 11,70 Cena 100% (zł): 13,45 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Delmuno 5 (Rp) tabletki powlekane 5 mg + 5 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 14,17 Cena 100% (zł): 18,11 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Delmuno

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Co zawiera Delmuno?

Lek Delmuno występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
Delmuno 2,5
1 tabletka powlekana zawiera 2,5 mg ramiprylu i 2,5 mg felodypiny.
Delmuno 5
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg ramiprylu i 5 mg felodypiny.
Lek zawiera laktozę - pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lek zawiera olej rycynowy, który może powodować niestrawność i biegunkę.

Jak działa Delmuno?

Lek Delmuno zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i felodypinę. Ramipryl należy do leków z grupy inhibitorów ACE. Amlodypina jest lekiem z grupy antagonistów wapnia, które działają rozkurczająco na naczynia krwionośne.

Kiedy stosować Delmuno?

Lek Delmuno jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów otrzymujących pojedyncze leki zawierające ramipryl i felodypinę w takich samych dawkach jak w leku Delmuno.
Zamiast przyjmować ramipryl i felodypinę w oddzielnych lekach, pacjent może stosować 1 tabletkę leku Delmuno, która zawiera te dwie substancje czynne w takich samych dawkach.

Jak stosować Delmuno?

Dawkę leku Delmuno dla każdego pacjenta i czas leczenia określa lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Delmuno.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować na czczo lub po lekkim posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody lub innego płynu. Tabletek nie należy dzielić, kruszyć ani żuć. Nie należy przyjmować leku Delmuno z sokiem grejpfrutowym.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Delmuno?

Ważne jest regularne stosowanie leku. W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę leku o stałej porze. Nie należy stosować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Delmuno nie może być stosowany?

Leku Delmuno nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (ramipryl lub felodypinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem na inne leki z grupy inhibitorów ACE lub antagonistów wapnia. Leku nie należy stosować, jeśli podczas wcześniejszego przyjmowania inhibitorów ACE (do których należy ramipryl) u pacjenta wystąpiły takie objawy jak: świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, swędzenie lub nasilona wysypka skórna.
Leku Delmuno nie należy stosować u dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Delmuno?

Przed zaordynowaniem leku Delmuno konieczne jest przeprowadzenie przez lekarza wywiadu, który będzie obejmował analizę przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem leku. Lekarz zadecyduje o zastosowaniu leku i określi zalecenia dotyczące kontroli leczenia nadciśnienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli w dowolnym momencie leczenia wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), należy natychmiast odstawić lek Delmuno. Podczas leczenia lekarz zaleci regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego i stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi. O przyjmowaniu leku Delmuno należy poinformować lekarza lub personel medyczny w następujących sytuacjach: planowane poważne zabiegi albo podanie znieczulenia ogólnego; planowana afereza lipoprotein o małej gęstości; planowane leczenie odczulające na jad pszczół lub os. Podczas przyjmowania leku Delmuno należy unikać picia zbyt dużej ilości alkoholu.

Jak stosować Delmuno z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Delmuno z jedzeniem i piciem?

Podczas stosowania leku Delmuno nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ produkty te mogą nasilić działanie leku.

Czy można stosować Delmuno w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy przyjmować leku Delmuno podczas ciąży, ponieważ jego stosowanie może zaszkodzić dziecku. Jeśli podczas leczenia lekiem Delmuno pacjentka zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Nie należy przyjmować leku Delmuno w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Delmuno?

W trakcie stosowania leku Delmuno mogą wystąpić działania niepożądane o różnym nasileniu i różnym występowaniu, które są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Delmuno i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawi się jakikolwiek z następujących objawów: obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie; ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, owrzodzenie śluzówki jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstanie pęcherzy lub odwarstwienie skóry (objawy zespołu Stevensa-Johnsona, toksycznego martwiczego oddzielanie się naskórka lub rumienia wielopostaciowego); przyspieszenie czynności serca, nierówne lub zbyt mocne bicie serca, ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej (mogą to być objawy zawału serca); duszność lub kaszel (mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc); łatwiejsze powstawanie siniaków, krwawienie trwające dłużej niż zwykle, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł); ostry ból brzucha (może to być objaw zapalenia trzustki); utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (mogą to być objawy zaburzeń wątroby).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Delmuno?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Delmuno wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po przyjęciu leku Delmuno mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie oszołomienia - jeśli pojawią się takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Delmuno?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner