Dodaj do mojego indeksu leków »

Delorissa (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Delorissa (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Delorissa (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,60 Cena 100% (zł): 15,89 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Delorissa

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Apotex Europe B.V.

CO ZAWIERA DELORISSA?

1 ml roztworu doustnego Delorissa zawiera 0,5 mg desloratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa delorissa?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować lek delorissa?

Lek Delorissa łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).
Lek Delorissa jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

jak stosować lek delorissa?

Dawkowanie leku Delorissa, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Delorissa może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą (do opakowania dołączona jest łyżka miarowa lub strzykawka doustna).

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku delorissa?

Jeśli pacjent nie przyjmie leku w odpowiednim czasie, należy go przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy lek delorissa nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.
Lek Delorissa nie jest przeznaczony dla dzieci w pierwszym roku życia (do ukończenia 12 miesięcy).

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku delorissa?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym, należy poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Delorissa z alkoholem.

jak stosować lek delorissa z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować lek delorissa w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Delorissa u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku delorissa?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Delorissa, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku delorissa?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy delorissa wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Delorissa stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U większości osób nie występuje senność, zaleca się jednak powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na lek Delorissa.

jak przechowywać lek delorissa?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych