Delortan (Desloratadine, Desloratadyna) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Delortan (Desloratadine, Desloratadyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Delortan (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,80 Cena 100% (zł): 15,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Delortan: roztwór doustny (0,5 mg/ml) 1 but. 60 ml

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwhistaminowy.

SKŁAD
1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. 1 ml roztworu zawiera 103 mg sorbitolu.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany u dorosłych i młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia w celu łagodzenia objawów związanych z:
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa;
- pokrzywką.

DAWKOWANIE
Lekarz przepisujący, powinien zdawać sobie sprawę, że większość przypadków zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku poniżej 2 lat jest spowodowana zakażeniem i brak jest danych dotyczących leczenia infekcyjnego zapalenia błony śluzowej nosa desloratadyną.
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej)
10 ml (5 mg) roztworu doustnego raz na dobę. Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących skuteczności desloratadyny u dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć, biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.
Dzieci
Dzieci w wieku od 1 do 5 lat: 2,5 ml (1,25 mg) roztworu doustnego raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (2,5 mg) roztworu doustnego raz na dobę.
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności desloratadyny w postaci roztworu doustnego u dzieci w 1. roku życia.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, lub na loratadynę.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie preparatu, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy; suchość w jamie ustnej; zmęczenie. Bardzo rzadko: omamy; zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki; tachykardia, kołatanie serca; bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby; ból mięśni; reakcje nadwrażliwości.

UWAGI
Pacjentów należy poinformować, że u większości osób nie występuje senność w trakcie stosowania preparatu. Ze względu na indywidualne różnice w reakcji poszczególnych osób na wszystkie produkty lecznicze, zaleca się poinformowanie pacjentów, aby powstrzymali się od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDelortan (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 8,34 Cena 100% (zł): 17,73 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Delortan (Rp) tabletki powlekane 5 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,40 Cena 100% (zł): 12,40 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Delortan (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,88 Cena 100% (zł): 12,93 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Delortan (Rp) tabletki powlekane 5 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,54 Cena 100% (zł): 35,12 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie