LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Delstrigo (Doravirine + Lamivudine + Tenofovir disoproxil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Delstrigo (Rpz) tabletki powlekane 100 mg + 300 mg + 245 mg 30 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Delstrigo: tabletki powlekane (100 mg + 300 mg + 245 mg) 30 szt.

Merck Sharp & Dohme B.V.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwwirusowy - połączenie nienukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy z dwoma nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 100 mg dorawiryny, 300 mg lamiwudyny oraz 245 mg tenofowiru dizoproksylu (co odpowiada 300 mg fumaranu tenofowiru dizoproksylu). 1 tabletka zawiera 8,6 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności HIV-1, u których nie stwierdzono ani w przeszłości, ani obecnie cech oporności wirusa na produkty lecznicze z grupy NNRTI, lamiwudynę lub tenofowir.
Preparat jest także wskazany do stosowania w leczeniu młodzieży w wieku 12 lat i starszej o masie ciała co najmniej 35 kg zakażonych wirusem HIV-1, u której nie stwierdzono ani w przeszłości, ani obecnie cech oporności wirusa na produkty lecznicze z grupy NNRTI, lamiwudynę lub tenofowir, oraz u której wystąpiły objawy toksyczności uniemożliwiające zastosowanie innych schematów leczenia, nie zawierających tenofowiru dizoproksylu.

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem