LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Depakine Chronosphere (Valproic acid)

Lek jest refundowany, bezpłatny dla seniorów, dzieci. Szczegóły w tabeli.

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Depakine Chronosphere 100 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 30 szt.
Refundacja
B / R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
3,45 / 6,65
0,00
Cena
100% (zł):
8,17
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Depakine Chronosphere 250 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 250 mg 30 szt.
Refundacja
B / R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
6,31 / 9,51
0,00
Cena
100% (zł):
18,11
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Depakine Chronosphere 500 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 30 szt.
Refundacja
B / R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
6,81 / 10,01
0,00
Cena
100% (zł):
30,41
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Depakine Chronosphere 750 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 750 mg 30 szt.
Refundacja
B / R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
8,80 / 12,00
0,00
Cena
100% (zł):
44,20
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Depakine Chronosphere 1000 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 1000 mg 30 szt.
Refundacja
B / R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
10,73 / 13,93
0,00
Cena
100% (zł):
57,93
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Depakine Chronosphere

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Sanofi Sp. z o.o.

Co zawiera lek Depakine Chronosphere?

Lek Depakine Chronosphere jest dostępny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu w 5 dawkach. Lek jest dostępny na receptę.

 • Depakine Chronosphere 100
  1 saszetka zawiera 66,66 mg walproinianu sodu i 29,03 mg kwasu walproinowego, co odpowiada łącznie 100 mg walproinianu sodu.
 • Depakine Chronosphere 250
  1 saszetka zawiera 166,76 mg walproinianu sodu i 72,61 mg kwasu walproinowego, co odpowiada łącznie 250 mg walproinianu sodu.
 • Depakine Chronosphere 500
  1 saszetka zawiera 333,3 mg walproinianu sodu i 145,14 mg kwasu walproinowego, co odpowiada łącznie 500 mg walproinianu sodu.
 • Depakine Chronosphere 750
  1 saszetka zawiera 500,06 mg walproinianu sodu i 217,75 mg kwasu walproinowego, co odpowiada łącznie 750 mg walproinianu sodu.
 • Depakine Chronosphere 1000
  1 saszetka zawiera 666,6 mg walproinianu sodu i 290,27 mg kwasu walproinowego, co odpowiada łącznie 1000 mg walproinianu sodu.
  Lek zawiera sód.

Jak działa lek Depakine Chronosphere?

Walproinian sodu jest lekiem przeciwpadaczkowym, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki.

Kiedy stosować lek Depakine Chronosphere?

Lek Depakine Chronosphere jest stosowany w leczeniu:
- padaczki (w napadach uogólnionych - napadach mioklonicznych, napadach toniczno-klonicznych, napadach atonicznych, napadach mieszanych; w napadach częściowych - napadach prostych lub złożonych, napadach wtórnie uogólnionych, zespołach specyficznych - Westa, Lennoxa-Gastauta);
- manii, występującej w chorobie afektywnej dwubiegunowej (lek Depakine Chronosphere może być stosowany w przypadku, gdy nie można zastosować litu).

Jak stosować lek Depakine Chronosphere?

Dawkę leku Depakine Chronosphere w każdym wskazaniu i czas trwania leczenia ustala lekarz. Dawka zależy od masy ciała i wieku pacjenta. Nie należy przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Sposób podawania

Lek można podawać z papkowatym pokarmem (jogurt, mus owocowy, twarożek itp.) lub napojami (soki owocowe) - chłodnymi lub przechowywanymi w temperaturze pokojowej. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego. Leku nie należy podawać z ciepłymi ani gorącymi pokarmami czy napojami (zupa, kawa, herbata itd.). W razie potrzeby, zawartość saszetki można także podać bezpośrednio do jamy ustnej, a następnie należy przepłukać usta niewielką ilością chłodnego napoju. Lek nie może być podawany w butelce do karmienia smoczkiem, ponieważ mikrogranulki mogą zatykać otwór smoczka. W przypadku podawania leku z płynami zaleca się przepłukać szklankę niewielką ilością wody i wypić, ponieważ mikrogranulki mogą pozostawać przyklejone do ścianek szklanki. Przygotowany do podania lek musi być zażyty natychmiast, nie należy go żuć.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Depakine Chronosphere?

W razie opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

Kiedy lek Depakine Chronosphere nie może być stosowany?

Leku Depakine Chronosphere nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (walproinian sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie może być stosowany u pacjentów: z ostrym i przewlekłym zapaleniem wątroby; z przebytym ciężkim zapaleniem wątroby (zwłaszcza polekowym) lub jeśli wywiad rodzinny u pacjenta świadczy o ciężkim zapaleniu wątroby; porfirią; jednocześnie stosujących meflochinę; z wadą genetyczną powodującą zaburzenia mitochondrialne (np. z zespołem Alpersa-Huttenlochera); z zaburzeniami metabolicznymi (np. z zaburzeniami cyklu mocznikowego); z niedoborem karnityny, który nie jest leczony.
Lek Depakine Chronosphere w leczeniu padaczki jest przeciwwskazany w ciąży (chyba że nie ma odpowiedniego alternatywnego leczenia) oraz u pacjentek w wieku rozrodczym (chyba że pacjentka stosuje skuteczną metodę antykoncepcji przez cały okres leczenia). Lek Depakine Chronosphere w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej jest przeciwwskazany w ciąży oraz u pacjentek w wieku rozrodczym (chyba że pacjentka stosuje skuteczną metodę antykoncepcji przez cały okres leczenia).
Lek Depakine Chronosphere nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu manii.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Depakine Chronosphere?

Leczenie lekiem Depakine Chronosphere powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz specjalizujący się w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej. Przed rozpoczęciem leczenia wymagane jest przeprowadzenie przez lekarza wywiadu oraz analiza przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z jego stosowaniem. Lekarz ustali terminy wizyt kontrolnych w celu oceny skuteczności leczenia i objawów choroby. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących terapii przeciwpadaczkowej. Nie należy przekraczać dawek zaleconych przez lekarza. Jeśli kiedykolwiek u pacjenta wystąpią myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Konieczne jest zgłoszenie lekarzowi nowego rodzaju napadów albo zaostrzeń istniejących napadów. Pacjent powinien zgłosić lekarzowi stosowanie leku Depakine Chronosphere przed zabiegiem operacyjnym i w przypadku siniaków lub samoistnych krwawień. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy omówić je z lekarzem. W czasie stosowania leku Depakine Chronosphere nie należy spożywać alkoholu.

Jak stosować lek Depakine Chronosphere z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Depakine Chronosphere w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Depakine Chronosphere (walproinian sodu z kwasem walproinowym) przyjmowany w czasie ciąży może poważnie zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Walproinian może spowodować poważne wady wrodzone i wpływać na fizyczny i psychiczny rozwój dziecka po urodzeniu. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej nie należy stosować leku Depakine Chronosphere, jeśli pacjentka jest w ciąży. W przypadku padaczki nie należy stosować leku Depakine Chronosphere, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że żadna inna terapia nie jest skuteczna. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę zapobiegania ciąży bez przerwy przez cały okres stosowania leku (lekarz przepisze skuteczną metodę antykoncepcji). Przed przepisaniem leku lekarz objaśni pacjentce, jakie jest ryzyko dla dziecka, jeśli zajdzie w ciążę podczas jego przyjmowania. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka planuje ciążę lub jest w ciąży; nie należy przerywać stosowania leku Depakine Chronosphere ani antykoncepcji, dopóki nie zdecyduje tak lekarz. Lekarz oceni, czy możliwe jest zastosowanie leku Depakine Chronosphere w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Depakine Chronosphere?

Działania niepożądane towarzyszące terapii lekiem Depakine Chronosphere są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Bardzo często mogą wystąpić drżenie i nudności. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Depakine Chronosphere?

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Czy lek Depakine Chronosphere wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas przyjmowania leku Depakine Chronosphere może wystąpić senność (zwłaszcza na początku leczenia lub leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, lub benzodiazepinami) - nie należy prowadzić pojazdów, jeździć rowerem lub obsługiwać maszyn do czasu upewnienia się jak lek wpływa na stan pacjenta.

Jak przechowywać lek Depakine Chronosphere?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Saszetki należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Depakine Chronosphere - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Depakine Chronosphere - powiązane artykuły

Środa, 21 lutego 2024

Komunikat bezpieczeństwa: potencjalne ryzyko zaburzeń neurorozwojowych u dzieci mężczyzn leczonych walproinianem w okresie 3 miesięcy przed poczęciem dziecka Przedstawiciele...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem