LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Depremin (Hypericum perforatum)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Depremin 612 mg (OTC) tabletki powlekane 612 mg 20 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Depremin 612 mg (OTC) tabletki powlekane 612 mg 60 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 49,00 Cena 100% (zł): 49,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Depremin

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 612 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego) z ziela dziurawca, co odpowiada: 0,6-1,8 mg sumy hiperycyn w przeliczeniu na hiperycynę, 36,72-91,80 mg sumy flawonoidów w przeliczeniu na rutynę i nie więcej niż 36,72 mg hyperforyny.

Wskazania

Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych.

Dawkowanie

Dorośli
1 tabletka raz na dobę. Czas stosowania preparatu wynosi 6 tygodni. Wystąpienia działania terapeutycznego można oczekiwać w ciągu 4 tygodni leczenia. Jeśli objawy utrzymują się w trakcie stosowania preparatu, pacjent powinien poradzić się lekarza.
Dzieci i młodzież
Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane.
Sposób podawania
Tabletki należy popić wystarczającą ilością płynu, najlepiej wody.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną, takrolimusem podawanym ogólnie, amprenawirem, indynawirem i innymi inhibitorami proteazy, irinotekanem i warfaryną.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, alergiczne reakcje skórne, zmęczenie i niepokój. W trakcie intensywnego nasłonecznienia, u osób o jasnej karnacji mogą wystąpić nasilone objawy, w tym takie jak dla oparzenia słonecznego.

UWAGI
Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie UV. Brak odpowiednich badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner