Dodaj do mojego indeksu leków »

Deprim (Hypericum perforatum) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Deprim (OTC) tabletki powlekane 60 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Deprim (OTC) tabletki powlekane 60 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 45,80 Cena 100% (zł): 45,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Deprim forte (OTC) kapsułki twarde 425 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,50 Cena 100% (zł): 32,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Deprim

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA DEPRIM LUB DEPRIM FORTE?

Deprim
1 tabletka powlekana Deprim zawiera 60 mg suchego wyciągu z ziela dziurawca zwyczajnego, co odpowiada od 0,05 do 0,25 mg hiperycyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Deprim forte
1 kapsułka Deprim forte zawiera 425 mg suchego wyciągu z ziela dziurawca zwyczajnego, co odpowiada od 0,75 do 1,3 mg hiperycyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA DEPRIM?

Wyciąg z dziurawca zwyczajnego łagodzi stany obniżonego nastroju.

KIEDY STOSOWAĆ DEPRIM LUB DEPRIM FORTE?

Lek Deprim lub Deprim forte jest zalecany w łagodnych zaburzeniach nastroju z objawami takimi, jak zmniejszenie zainteresowania podejmowaniem codziennych czynności, uczuciem obniżenia energii.

JAK STOSOWAĆ DEPRIM LUB DEPRIM FORTE?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Najlepszy efekt działania uzyskuje się w przypadku przyjmowania leku regularnie przez kilka tygodni. Pacjent powinien odczuć korzystny efekt leczenia po 10 do 14 dniach leczenia. Jeśli pacjent nie odczuwa poprawy samopoczucia po upływie 4 do 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia, stosowanie leku należy przerwać i skonsultować się z lekarzem.
DEPRIM
Dorośli
2 tabletki Deprim 3 do 4 razy na dobę.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat
2 tabletki Deprim 3 razy na dobę.
Dzieci
Leku Deprim nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
DEPRIM FORTE
Dorośli
1 kapsułka Deprim forte 2 razy na dobę, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.
Dzieci i młodzież
Leku Deprim forte nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłków, popijając odpowiednią ilością płynu (szklanka wody).

KIEDY DEPRIM LUB DEPRIM FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Deprim nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z ziela dziurawca) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek jest przeciwwskazany w przypadku występowania epizodów ciężkiej depresji lub nadwrażliwości na światło. Nie należy stosować leku Deprim, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: indynawir lub inne leki zwalczające zakażenia wywołane przez retrowirusy (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV); irynotekan, imatynib i inne leki stosowane w leczeniu raka; cyklosporynę, takrolimus (leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu); leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi (warfaryna i inne pochodne kumaryny); inne leki przeciwdepresyjne. Leku Deprim nie należy stosować, jeśli pacjentka stosuje doustne środki antykoncepcyjne, zastrzyki antykoncepcyjne lub ma wszczepiony implant hormonalny (ze względu na ryzyko zmniejszenia lub zahamowania działania antykoncepcyjnego).

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU DEPRIM?

Jeśli po upływie 4-6 tygodni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Objawy depresji mogą być wynikiem innych chorób, dlatego przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent otrzymuje następujące leki: fenprokumon, teofilinę, digoksynę - lek Deprim może zmniejszyć ich skuteczność. W trakcie stosowania leku Deprim należy unikać znacznego nasłonecznienia (długotrwałe kąpiele słoneczne, narażenie na światło słoneczne podczas przebywania na dużych wysokościach) lub promieniowania ultrafioletowego (np. solarium). Po zażyciu dawek leku większych niż zalecane, skóra może stać się bardziej wrażliwa na promieniowanie UV - należy wówczas przez tydzień chronić skórę przed promieniami słońca lub promieniowaniem ultrafioletowym, ograniczając przebywanie poza domem i stosując odpowiednie ubranie i (lub) ochronne preparaty z filtrem. W trakcie leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych.

JAK STOSOWAĆ DEPRIM Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek może osłabić skuteczność antykoncepcji hormonalnej - nie należy go przyjmować w przypadku jednoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, zastrzyków antykoncepcyjnych i wszczepów hormonalnych. Leki zawierające wyciąg z dziurawca mogą hamować działanie takich leków, jak: leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna, fenprokumon), cyklosporyna, takrolimus (leki stosowane po przeszczepieniu narządu), digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca), indynawir i inne leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, irynotekan, imatynib, i inne leki przeciwnowotworowe, amitryptylina, nortryptylina (leki stosowane w leczeniu depresji), midazolam (lek uspokajający), teofilina (lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego). Istnieje również teoretyczna możliwość interakcji między zielem dziurawca i lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina, fenobarbital i fenytoina. Wyciąg z ziela dziurawca zwiększa aktywność ważnych enzymów metabolizujących leki oraz białek transportowych, co może spowodować osłabienie lub zahamowanie działania wielu leków. Należą do nich miedzy innymi: feksofenadyna, benzodiazepiny i ich pochodne, metadon, symwastatyna, finasteryd. Wyciąg z ziela dziurawca nasila działanie niektórych leków przeciwdepresyjnych (takich jak sertralina, paroksetyna, nefazodon), buspironu lub leków przeciwmigrenowych (takich jak sumatryptan, naratryptan, zolmitryptan). Jednoczesne stosowanie z innymi lekami o działaniu fotouczulającym może teoretycznie spowodować nasilenie działania fototoksycznego. Przed planowaną operacją należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków zawierających wyciąg z ziela dziurawca.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ DEPRIM W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Deprim w okresie ciąży i karmienia piersią. Lek Deprim może zmniejszyć skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych; podczas jego przyjmowania należy stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU DEPRIM?

Rzadko mogą wystąpić: zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość śluzówki jamy ustnej, uczucie zmęczenia, skórne reakcje alergiczne (zaczerwienienie, obrzęk skóry, świąd, pieczenie skóry), uczucie zmęczenia, niepokój, dezorientacja. Bardzo rzadko: reakcja podobna do oparzenia słonecznego u pacjentów z uczuleniem na światło słoneczne po ekspozycji na słońce, ryzyko epizodu maniakalnego u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU DEPRIM?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Działania niepożądane mogą przebiegać w bardziej nasilonej postaci. W wypadku zażycia dawki leku większej niż zalecana, pacjent powinien przez tydzień unikać ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe, ograniczając przebywanie poza domem i stosując odpowiednie ubranie i (lub) ochronne preparaty z filtrem. Znaczne przedawkowanie wyciągu z dziurawca wywołało u pacjenta napad drgawek i splątanie.

CZY DEPRIM WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak odpowiednich badań dotyczących wpływu leku Deprim na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ DEPRIM LUB DEPRIM FORTE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych