LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dermatol Aflofarm (Bismuth subgallate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dermatol Aflofarm (OTC) puder leczniczy 1 op. 2 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,00 Cena 100% (zł): 3,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dermatol Aflofarm

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g pudru leczniczego zawiera 1 g zasadowego galusanu bizmutu.

Wskazania

Jako środek hamujący drobne krwawienia, odkażający w stanach zapalnych skóry, sączących ranach i owrzodzeniach.

Dawkowanie

Na zmienioną chorobowo skórę, stosować od 2 do 3 razy na dobę.
Sposób podawania
Do stosowania miejscowego na skórę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W dostępnym piśmiennictwie brak jest doniesień referujących toksyczność pochodnych bizmutu po podaniu ich miejscowo na skórę. Ogólne działania niepożądane bizmutu i jego soli obejmują uszkodzenia nerek, zwykle o przemijającym charakterze.

UWAGI
Ostrożnie stosować na rozległe rany.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner