LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dermopanten (Dexpanthenol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dermopanten (OTC) maść 50 mg/g 1 tuba 30 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,80 Cena 100% (zł): 8,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dermopanten

Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

SKŁAD
1 g maści zawiera 50 mg deksopantenolu.

Wskazania

Leczenie powierzchownych ran, takich jak otarcia, skaleczenia, pęknięcia skóry, oparzenia, podrażnienia skóry (np. po nadmiernym nasłonecznieniu, radioterapii, naświetlaniu lampą kwarcową), niewielkie zapalenia skóry, owrzodzenia. Preparat jest szczególnie wskazany w leczeniu skóry suchej.
Pielęgnacja brodawek sutkowych w czasie karmienia piersią - zapobieganie i leczenie otarć oraz podrażnień brodawek sutkowych.
Pielęgnacja niemowląt - zapobieganie i leczenie odparzeń oraz zapaleń skóry.

Dawkowanie

W leczeniu powierzchownych ran należy nakładać maść raz lub kilka razy na dobę, w zależności od stanu miejscowego.
W pielęgnacji brodawek sutkowych kobiet karmiących piersią należy nakładać na brodawki kompres z maści (należy umyć brodawki przed każdym karmieniem piersią).
W pielęgnacji niemowląt należy nakładać maść przy każdej zmianie pieluchy, po wcześniejszym umyciu wodą miejsc narażonych na odparzenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować na duże, głębokie i zakażone rany.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner