LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Desderman N (Ethanol + Biphenylol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Desderman N (OTC) płyn na skórę 79 g + 0,1 g/100 g 1 but. 500 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Desderman N (OTC) płyn na skórę 79 g + 0,1 g/100 g 1 but. 1000 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Desderman N

Schülke & Mayr GmbH

SKŁAD
100 g płynu na skórę zawiera 79 g etanolu 96% i 0,1 g 2-bifenylolu.

Wskazania

Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.

Dawkowanie

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk
3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.
Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi
W umyte, suche dłonie i przedramiona należy wcierać porcjami 10 ml preparatu przez 90 sekund, dbając o stałe zwilżenie skóry płynem; poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa. Mogą wystąpić suchość i podrażnienie skóry.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. Preparat jest łatwopalny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama