LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Deslodyna (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Deslodyna (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,50 Cena 100% (zł): 15,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Deslodyna (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 8,29 Cena 100% (zł): 17,58 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Deslodyna (Rp) tabletki powlekane 5 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,30 Cena 100% (zł): 11,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Deslodyna (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,03 Cena 100% (zł): 15,24 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Deslodyna

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Co zawiera Deslodyna?

Lek Deslodyna występuje w postaci roztworu doustnego i tabletek. Obie pozycje leku Deslodyna są dostępne na receptę.
Deslodyna roztwór doustny
1 ml roztworu doustnego Deslodyna zawiera 0,5 mg desloratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Deslodyna tabletki
1 tabletka powlekana Deslodyna zawiera 5 mg desloratadyny. Lek zawiera izomalt - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Deslodyna?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować lek Deslodyna?

Lek Deslodyna łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).
Lek Deslodyna jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować lek Deslodyna?

Dawkowanie leku Deslodyna, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Deslodyna może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą (do opakowania dołączona jest strzykawka doustna). Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Deslodyna?

Jeśli pacjent pominie przyjęcie dawki leku w odpowiednim czasie, należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Deslodyna nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.
Lek Deslodyna w postaci roztworu doustnego nie jest przeznaczony dla dzieci w pierwszym roku życia (do ukończenia 12 miesięcy).
Lek Deslodyna w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Deslodyna?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym, należy poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Deslodyna z alkoholem.

Jak stosować lek Deslodyna z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Deslodyna w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Deslodyna u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Deslodyna?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Deslodyna, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Deslodyna?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Deslodyna wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Deslodyna stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U większości osób nie występuje senność, zaleca się jednak powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na lek Deslodyna.

Jak przechowywać lek Deslodyna?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki z roztworem doustnym wynosi 2 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama