Desloratadine Genoptim (Desloratadine, Desloratadyna) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Desloratadine Genoptim (Desloratadine, Desloratadyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Desloratadine Genoptim (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Desloratadine Genoptim: roztwór doustny (0,5 mg/ml) 1 but. 60 ml

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwhistaminowy.

SKŁAD
1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. 1 ml roztworu zawiera 150 mg sorbitolu.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z:
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa;
- pokrzywką.

DAWKOWANIE
Lekarz przepisujący powinien zdawać sobie sprawę, że większość przypadków zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku poniżej 2 lat jest spowodowana zakażeniem i brak jest danych dotyczących leczenia infekcyjnego zapalenia błony śluzowej nosa desloratadyną.
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej)
10 ml (5 mg) roztworu doustnego raz na dobę. Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności stosowania desloratadyny u młodzieży w wieku 12 do 17 lat. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy zaprzestać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 dni w tygodniu lub więcej i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.
Dzieci
Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml (1,25 mg) roztworu doustnego raz na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (2,5 mg) roztworu doustnego raz na dobę.
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania desloratadyny w postaci roztworu doustnego u dzieci w wieku poniżej 1 roku nie zostało ustalone.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, lub na loratadynę.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: uczucie zmęczenia. Często (u dzieci w wieku poniżej 2 lat): biegunka; gorączka; bezsenność. Niezbyt często: suchość w jamie ustnej, ból głowy. Bardzo rzadko: omamy; zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki; tachykardia, kołatanie serca; bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby; ból mięśni; reakcje nadwrażliwości. Ponadto mogą wystąpić: nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne; wydłużenie odstępu QT.

UWAGI
Należy zachować ostrożność podczas stosowania desloratadyny u pacjentów, u których w wywiadzie medycznym lub rodzinnym występowały drgawki oraz szczególnie u małych dzieci, ze względu na większą podatność na występowanie nowych drgawek podczas leczenia desloratadyną. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania preparatu jednocześnie z alkoholem.
Pacjentów należy poinformować, że bardzo rzadko, u niektórych osób, występuje senność, która może wpływać na ich zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDesloratadine Genoptim (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,00 Cena 100% (zł): 36,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Desloratadine Genoptim (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 4,56 Cena 100% (zł): 13,77 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie