Dodaj do mojego indeksu leków »

Desloratadine Mylan (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Desloratadine Mylan (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Desloratadine Mylan (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,70 Cena 100% (zł): 14,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Desloratadine Mylan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan S.A.S.

CO ZAWIERA DESLORATADINE MYLAN?

1 ml roztworu doustnego Desloratadine Mylan zawiera 0,5 mg desloratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA DESLORATADINE MYLAN?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSOWAĆ DESLORATADINE MYLAN?

Lek Desloratadine Mylan łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).
Lek Desloratadine Mylan jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

JAK STOSOWAĆ DESLORATADINE MYLAN?

Dawkowanie leku Desloratadine Mylan, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Desloratadine Mylan może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą (do opakowania dołączona jest łyżka miarowa lub strzykawka doustna).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI DESLORATADINE MYLAN?

Jeśli pacjent nie przyjmie dawki leku w odpowiednim czasie, należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK DESLORATADINE MYLAN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę), loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Desloratadine Mylan w postaci roztworu doustnego nie jest przeznaczony dla dzieci w pierwszym roku życia (do ukończenia 12 miesięcy).

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA DESLORATADINE MYLAN?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym, należy poinformować o tym lekarza. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania desloratadyny z alkoholem.

JAK STOSOWAĆ DESLORATADINE MYLAN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ DESLORATADINE MYLAN W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Desloratadine Mylan u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA DESLORATADINE MYLAN?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Desloratadine Mylan, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA DESLORATADINE MYLAN?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

CZY DESLORATADINE MYLAN WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie przypuszcza się, aby lek Desloratadine Mylan wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U większości ludzi nie występuje senność po zastosowaniu leku, zaleca się jednak ostrożność podczas czynności wymagających szczególnej koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn, jeżeli pacjent nie doświadczył wcześniej wpływu leku na swój organizm.

JAK PRZECHOWYWAĆ DESLORATADINE MYLAN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować w ciągu 2 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych