LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Desloratadine Genoptim (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Desloratadine Genoptim (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,77 Cena 100% (zł): 13,77 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Desloratadine Genoptim

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Co zawiera Desloratadine Genoptim?

Lek Desloratadine Genoptim występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Desloratadine Genoptim?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować lek Desloratadine Genoptim?

Lek Desloratadine Genoptim łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).
Lek Desloratadine Genoptim jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować lek Desloratadine Genoptim?

Dawkowanie leku Desloratadine Genoptim, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Desloratadine Genoptim może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Desloratadine Genoptim?

Jeśli pacjent pominie przyjęcie dawki leku, należy ją przyjąć najszybciej jak to możliwe, a następnie wrócić do zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Desloratadine Genoptim nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.
Lek Desloratadine Genoptim w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Desloratadine Genoptim?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym, należy poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Desloratadine Genoptim z alkoholem.

Jak stosować lek Desloratadine Genoptim z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Desloratadine Genoptim w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Desloratadine Genoptim u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Desloratadine Genoptim?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Desloratadine Genoptim, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Desloratadine Genoptim?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Desloratadine Genoptim wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Desloratadine Genoptim stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Desloratadine Genoptim?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama