Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Devikap (Colecalciferol - vitamin D3, Cholekalcyferol - witamina D3) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Devikap (Rp) płyn doustny 15000 j.m./ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,90 Cena 100% (zł): 4,90 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Devikap: płyn doustny (15000 j.m./ml) 1 but. 10 ml

Medana Pharma S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Preparat witaminy D3.

SKŁAD
1 ml  (około 30 kropli) zawiera 15 000 j.m. cholekalcyferolu. 1 kropla zawiera około 500 j.m. cholekalcyferolu. Preparat zawiera sacharozę i alkohol benzylowy.

WSKAZANIA
Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy D.
Zapobieganie i  leczenie krzywicy, tężyczka hipokalcemiczna, osteomalacja i choroby kości na podłożu metabolicznym.
Profilaktycznie w stanach złego wchłaniania (w wyniku przewlekłych schorzeń jelit, marskości wątroby, rozległej resekcji żołądka i jelit).
Leczenie wspomagające w osteoporozie.

DAWKOWANIE
Dawki preparatu należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość jednocześnie przyjmowanego wapnia (zarówno w diecie, jak i w postaci produktów leczniczych). Zapobieganie niedoborom: dzieci od urodzenia oraz dorośli - 500 j.m. (1 kropla) na dobę.
Leczenie niedoborów: dawka ustalana indywidualnie, zależnie od stopnia niedoboru.
Krzywica zależna od witaminy D: dzieci - 3000 do 10 000 j.m. (6 do 20 kropli) na dobę.
Osteomalacja związana ze stosowaniem leków przeciwdrgawkowych: dzieci - 1000 j.m. (2 krople) na dobę; dorośli - 1000 do 4000 j.m. (2 do 8 kropli) na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat jest przeciwwskazany w niewydolności nerek.
Sposób podawania
Preparat należy podawać w łyżce płynu.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hiperwitaminoza D. Zwiększone stężenie wapnia we krwi i moczu. Wapniowe kamienie nerkowe. Sarkoidoza. Niewydolność nerek.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować preparatu w dużych dawkach u kobiet w ciąży, ze względu na możliwe działanie teratogenne w razie przedawkowania (nadmierne dawki stosowane w ciąży są prawdopodobnie przyczyną niedorozwoju umysłowego i wrodzonych wad serca u dzieci). Należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu kobietom karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Praktycznie nie występują przy podawaniu w zalecanych dawkach. W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminę D3 lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek przez dłuższy czas, może dojść do zatrucia określanego jako hiperwitaminoza D.

UWAGI
Podczas stosowania preparatu zaleca się okresową kontrolę stężenie wapnia i fosforanów we krwi i moczu.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych