LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

DexaCaps (Tilia sp.+Melissa officinalis+Dextromethorphan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
DexaCaps (OTC) kapsułki twarde 167 mg + 50 mg + 20 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

DexaCaps

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

CO ZAWIERA DEXACAPS?

1 kapsułka zawiera: 20 mg bromowodorku dekstrometorfanu, 167 mg wyciągu suchego z kwiatostanu lipy i 50 mg wyciągu suchego z liści melisy.

kiedy stosować dexacaps?

Lek DexaCaps jest stosowany w stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

jak stosować dexacaps?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
1 kapsułka 3 razy na dobę.
Dzieci
Leku DexaCaps nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku, połykając kapsułkę w całości i popijając odpowiednią ilością płynu.

kiedy dexacaps nie może być stosowany?

Leku DexaCaps nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku DexaCaps w przypadku występowania kaszlu z dużą ilością wydzieliny, a także jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, ciężką chorobę wątroby albo niewydolność oddechową lub ryzyko jej wystąpienia. Leku DexaCaps nie należy stosować w trakcie przyjmowania leków z grupy inhibitorów MAO oraz w ciągu 14 dni po ich odstawieniu. Nie stosować leku podczas przyjmowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny oraz u pacjentów przyjmujących leki mukolityczne (rozrzedzające śluz w drogach oddechowych).

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku dexacaps?

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, kaszel nawraca lub przebiega z gorączką, wysypką lub uporczywymi bólami głowy, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku stosowania leku DexaCaps u młodzieży i młodych osób dorosłych, jak również u pacjentów, u których odnotowano w wywiadzie nadużywanie leków lub substancji psychoaktywnych. Stosowanie leku DexaCaps może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

jak stosować dexacaps z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: linezolid, fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, terbinafina, amiodaron, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, perfenazyna. W czasie stosowania leku DexaCaps nie zaleca się spożywania alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

czy można stosować dexacaps w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku DexaCaps nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku dexacaps?

Rzadko może wystąpić senność. Ponadto mogą wystąpić następujące działania niepożądane: pobudzenie, splątanie, zawroty głowy, drgawki, depresja oddechowa, wymioty, nudności, biegunka, wysypka skórna. Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, szczególnie jeśli lek DexaCaps jest stosowany długotrwale w dużych dawkach.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku dexacaps?

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

czy dexacaps wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku DexaCaps może wystąpić senność - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać dexacaps?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w temperaturze do 25°C. Chronić przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl