LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

DexaPico (Tilia sp. + Dextromethorphan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
DexaPico (OTC) syrop 1625 mg + 6,5 mg/5 ml 1 but. 115 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

DexaPico

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera DexaPico?

Lek DexaPico występuje w postaci syropu i jest dostępny bez recepty.
5 ml syropu zawiera 1,625 g wyciągu wodnego z kwiatostanu lipy i 6,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Kiedy stosować DexaPico?

Lek DexaPico jest stosowany w stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

Jak stosować DexaPico?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
15 ml syropu DexaPico 3 razy na dobę.
Dzieci
U dzieci od 2 do 12 lat zaleca się podawanie leku DexaPico wyłącznie na zalecenie lekarza.
Dzieci od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu DexaPico 3 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu DexaPico 3 razy na dobę.
Nie zaleca się stosowania leku DexaPico u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy DexaPico nie może być stosowany?

Leku DexaPico nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku DexaPico, jeśli występuje kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa, ciężkie choroby wątroby oraz niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Leku DexaPico nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów MAO i w ciągu 14 dni po ich odstawieniu. Nie stosować u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz u pacjentów przyjmujących leki mukolityczne (rozrzedzające śluz w drogach oddechowych).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku DexaPico?

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, kaszel jest nawracający lub przebiega z gorączką, wysypką lub uporczywymi bólami głowy, należy skonsultować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku DexaPico u młodzieży i młodych osób dorosłych, oraz u pacjentów, u których odnotowano w wywiadzie nadużywanie leków lub substancji psychoaktywnych. Zalecana jest ostrożność w przypadku stosowania leku DexaPico u dzieci z chorobami atopowymi. Stosowanie leku DexaPico może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

Jak stosować DexaPico z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: linezolid, fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, terbinafina, amiodaron, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, perfenazyna. W czasie stosowania leku DexaPico nie zaleca się spożywania alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

Czy można stosować DexaPico w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku DexaPico nie należy stosować u kobiet w ciąży lub kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku DexaPico?

Rzadko może wystąpić senność. Ponadto mogą wystąpić następujące działania niepożądane: pobudzenie, splątanie, zawroty głowy, drgawki, depresja oddechowa, wymioty, nudności, biegunka, wysypka skórna. Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku DexaPico.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku DexaPico?

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy DexaPico wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek DexaPico może powodować senność, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać DexaPico?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w temperaturze do 25°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama