LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

DexaPini (Pinus silvestris+Foeniculum vulgare+Dextromethorphan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
DexaPini (OTC) syrop 426 mg + 65 mg + 6,5 mg/5 ml 1 but. 115 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

DexaPini

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

CO ZAWIERA DEXAPINI?

5 ml syropu DexaPini zawiera: 426 mg wyciągu płynnego z pędów sosny, 65 mg nalewki z kopru włoskiego i 6,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera do 7% (m/v) alkoholu.

kiedy stosować dexapini?

Lek DexaPini jest stosowany w suchym kaszlu w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych np. przeziębienia, grypy, zapalenia gardła.

jak stosować dexapini?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat
15 ml syropu DexaPini 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 11 lat: 5 ml syropu DexaPini 3 razy na dobę.
U dzieci w wieku od 4 do 6 lat należy podawać lek DexaPini po konsultacji z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania leku DexaPini u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

kiedy dexapini nie może być stosowany?

Leku DexaPini nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne, na rośliny z rodziny baldaszkowatych (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) lub na anetol, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku DexaPini w przypadku kaszlu z dużą ilością wydzieliny, jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, ciężkie choroby wątroby oraz niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Leku DexaPini nie należy stosować podczas przyjmowania leków z grupy inhibitorów MAO i w ciągu 14 dni po ich odstawieniu. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje leki mukolityczne (rozrzedzające śluz w drogach oddechowych).

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania dexapini?

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, kaszel ma charakter nawracający lub przebiega z gorączką, wysypką lub uporczywymi bólami głowy, należy skonsultować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Zalecana jest szczególna ostrożność, jeśli lek DexaPini jest stosowany u młodzieży i młodych osób dorosłych, a także u pacjentów, którzy nadużywali leków lub substancji psychoaktywnych w przeszłości. Lek DexaPini powinien być stosowany ostrożnie u dzieci z chorobami atopowymi. Stosowanie leku DexaPini może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

jak stosować dexapini z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: linezolid, fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, terbinafina, amiodaron, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, perfenazyna. W czasie stosowania leku DexaPini nie zaleca się spożywania alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

czy można stosować dexapini w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek DexaPini nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania dexapini?

Rzadko może wystąpić senność. Mogą także wystąpić:: reakcje alergiczne ze strony skóry i układu oddechowego, pobudzenie, splątanie, zawroty głowy, drgawki, depresja oddechowa, wymioty, nudności, biegunka, wysypka skórna. Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku DexaPini.

co zrobić w przypadku przedawkowania dexapini?

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

czy dexapini wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Ze względu na możliwość wystąpienia senności należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; należy również uwzględnić alkohol zawarty w leku.

jak przechowywać dexapini?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w temperaturze do 25°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl