LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dextin (Dexketoprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dextin (OTC) tabletki powlekane 25 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dextin (OTC) tabletki powlekane 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,40 Cena 100% (zł): 24,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dextin

Solinea Sp. z o.o. Sp.k.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci deksketoprofenu z trometamolem. Tabletki można dzielić na równe dawki.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów.
Dorośli
W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4-6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75 mg.
Dzieci i młodzież
Nie badano stosowania preparatu u dzieci i młodzieży, dlatego nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży - preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie leczenia od mniejszej wartości zakresu dawek (całkowitej dawki dobowej 50 mg). Dawkę można zwiększyć do zalecanej dla ogólnej populacji tylko wtedy, kiedy preparat jest dobrze tolerowany. Pacjenci w podeszłym wieku powinni być szczególnie wnikliwie monitorowani przez cały okres leczenia ze względu zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy zaczynać od mniejszej dawki (całkowitej dawki dobowej 50 mg), a pacjentów uważnie monitorować. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 60-89 ml/min) początkową dawkę należy zmniejszyć do całkowitej dawki dobowej 50 mg. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny =< 59 ml/min).
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanka wody). Jednoczesne podawanie z pokarmem opóźnia wchłanianie deksketoprofenu - w leczeniu ostrego bólu zaleca się podawanie preparatu co najmniej 30 minut przed posiłkami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki z grupy NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego. Występowanie w wywiadzie reakcji fotoalergicznych lub fototoksycznych podczas leczenia ketoprofenem lub fibratami. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna choroba wrzodowa i (lub) krwotok z przewodu pokarmowego lub jakiekolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja w wywiadzie. Przewlekła niestrawność. Występowanie innego czynnego krwawienia lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ciężka niewydolność serca. Umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny =< 59 ml/min). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (10-15 punktów w skali Childa-Pugha). Skaza krwotoczna i inne zaburzenia krzepnięcia krwi. Ciężkie odwodnienie (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów). Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży trometamol deksketoprofenu należy podawać tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Jeżeli deksketoprofen jest stosowany u kobiet planujących zajście w ciążę lub podczas pierwszego lub drugiego trymestru ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy okres. Stosowanie trometamolu deksketoprofenu podczas trzeciego trymestru ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane. Stosowanie deksketoprofenu może zaburzać płodność kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Należy rozważyć odstawienie deksketoprofenu u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom z powodu niepłodności.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: nudności i (lub) wymioty, ból brzucha, biegunka, niestrawność. Niezbyt często: bezsenność, niepokój; ból głowy, zawroty głowy, senność; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; kołatanie serca; zaczerwienienie; zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia; wysypka; zmęczenie, ból, osłabienie, sztywność, złe samopoczucie. Rzadko: obrzęk krtani; jadłowstręt; parestezje, omdlenia; nadciśnienie tętnicze; zwolnienie częstości oddechów; choroba wrzodowa żołądka, krwotok lub perforacja; zapalenie wątroby; pokrzywka, trądzik, zwiększone pocenie się; ból pleców; ostra niewydolność nerek, wielomocz; zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia dotyczące gruczołu krokowego; obrzęki obwodowe; nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby. Przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwałe w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zdarzeń zakrzepowych tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar).

UWAGI
Jeżeli w opinii lekarza konieczne jest długotrwałe stosowanie deksketoprofenu, wymagane jest regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.
Preparat powoduje niewielki lub umiarkowany wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub senności.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama