LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Diclofenacum Fastum (Diclofenac) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Diclofenacum Fastum (OTC) żel 10 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,20 Cena 100% (zł): 17,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Diclofenacum Fastum (OTC) żel 10 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,90 Cena 100% (zł): 27,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Diclofenacum Fastum

Berlin-Chemie AG

SKŁAD
1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera glikol propylenowy.

Wskazania

Młodzież powyżej 14 lat, do krótkotrwałego stosowania w:
miejscowym, objawowym leczeniu bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach albo stłuczeniach wywołanych tępymi urazami.
Dorośli
Miejscowe, objawowe leczenie bólu oraz innych objawów stanu zapalnego w:
- urazach ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, np. z powodu skręcenia, nadwyrężenia i stłuczenia
- ograniczonych postaciach stanów zapalnych tkanek miękkich
- w łagodnej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Preparat należy stosować miejscowo 3 do 4 razy na dobę, delikatnie wcierając w chorobowo zmienione miejsce. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów tego miejsca (np. ilość 2 do 4 g (4 do 8 cm) preparatu jest wystarczająca do posmarowania powierzchni 400 do 800 cm2). Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Maksymalna dawka dobowa preparatu wynosi 16 g (160 mg diklofenaku sodowego). Preparat może być stosowany z nieokluzyjnymi opatrunkami, ale nie należy stosować go z nieprzepuszczającymi powietrza opatrunkami okluzyjnymi.
Dzieci i młodzież poniżej 14 lat
Nie istnieją wystarczające dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.
Czas stosowania preparatu
Czas trwania leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. U dorosłych w leczeniu bólu towarzyszącemu chorobie zwyrodnieniowej stawów preparat może być stosowany 7 dni, do ustąpienia bólu (aby umożliwić regenerację uszkodzonego stawu). Żel może być stosowany do 14 dni tylko pod kontrolą farmaceuty. W przypadku stosowania preparatu bez konsultacji z lekarzem, nie należy stosować go dłużej niż przez 14 dni. W przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia objawów chorobowych zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu. U młodzieży w wieku 14 lat i powyżej, jeżeli w łagodzeniu bólu użycie preparatu wymaga dłuższego niż 7 dni czasu stosowania lub jeśli objawy uległy pogorszeniu, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i kwas acetylosalicylowy. Pacjenci, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Trzeci trymestr ciąży. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 14 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży nie należy stosować diklofenaku, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Z powodu braku kontrolowanych badań dotyczących kobiet karmiących piersią, stosowanie preparatu przez kobiety w okresie karmienia piersią może odbywać się jedynie za zgodą lekarza. W przypadku uzasadnionej konieczności stosowania w okresie karmienia piersią, nie należy stosować preparatu na piersi karmiących kobiet ani na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry). Rzadko: pęcherzykowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko: wysypka grudkowata; nadwrażliwość na światło; astma; nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy. W przypadku miejscowego stosowania diklofenaku na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania długotrwałego nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnych działań niepożądanych.

UWAGI
Preparat należy stosować tylko na nieuszkodzoną, niezainfekowaną powierzchnię skóry; nie stosować na zranienia i otwarte rany. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi. Podczas leczenia i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama