Dilzem (Diltiazem, Diltiazem) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dilzem (Diltiazem, Diltiazem) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dilzem retard (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 4,84 Cena 100% (zł): 9,63 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Dilzem retard: tabletki o przedłużonym uwalnianiu (90 mg) 30 szt.

Pfizer Europe MA EEIG
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek blokujący kanały wapniowe o selektywnym działaniu na mięsień sercowy - pochodna benzotiazepiny.

SKŁAD
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 90 mg chlorowodorku diltiazemu. 1 tabletka zawiera 255,25 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Choroba niedokrwienna serca pod postacią:
- dusznicy bolesnej stabilnej;
- dusznicy bolesnej niestabilnej;
- dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala).
Nadciśnienie tętnicze.

DAWKOWANIE
Leczenie preparatem jest z reguły długotrwałe. Preparat należy odstawiać powoli; jest to szczególnie ważne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Dorośli
Choroba niedokrwienna serca
Dwa razy na dobę 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu (180 mg chlorowodorku diltiazemu na dobę). Jeżeli efekt kliniczny nie jest zadowalający, dawka leku może być stopniowo zwiększona do 360 mg na dobę. W przypadku długotrwałego leczenia z zadowalającym efektem klinicznym, zaleca się sprawdzanie co 2-3 miesiące, czy możliwe jest zmniejszenie dawki leku.
Nadciśnienie tętnicze
Dwa razy na dobę 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu (180 mg chlorowodorku diltiazemu na dobę). Jeżeli obniżone ciśnienie nie jest zadowalające, dawka leku może być stopniowo zwiększona do maksymalnej dawki 360 mg na dobę. W przypadku wystąpienia zadowalającego efektu hipotensyjnego, wskazane jest rozważenie zmniejszenia dawki leku.
Dzieci
Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów nie zostały ocenione.
Osoby w podeszłym wieku
Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów w wieku podeszłym.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować w całości, przed posiłkami, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanka wody).

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zespół chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym czynnym stymulatorem komorowym. Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym czynnym stymulatorem komorowym. Ciężka bradykardia (mniej niż 40 uderzeń serca na minutę). Niewydolność lewej komory serca z zastojem płucnym. Pacjenci przyjmujące jednocześnie dantrolen we wlewie dożylnym.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania preparatu podczas ciąży, jak również u kobiet w okresie rozrodczym niestosujących skutecznych metod antykoncepcji. W przypadku konieczności stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią należy karmić dziecko w inny sposób.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: obrzęk obwodowy. Często: ból głowy, zawroty głowy; blok przedsionkowo-komorowy (pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia; możliwy blok odnogi pęczka Hisa), kołatanie serca; nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy; zaparcie, niestrawność, ból żołądka, nudności); rumień; złe samopoczucie. Niezbyt często: nerwowość, bezsenność; bradykardia; niedociśnienie ortostatyczne; wymioty, biegunka; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, LDH, fosfatazy zasadowej).

UWAGI
Z powodu występowania działań niepożądanych (zawrotów głowy, złego samopoczucia), zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDilzem 120 retard (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,78 Cena 100% (zł): 11,23 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Dilzem 180 retard (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 180 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,53 Cena 100% (zł): 16,31 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie