LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Diohespan Max (Diosmin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Diohespan Max (OTC) tabletki 1000 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,00 Cena 100% (zł): 32,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Diohespan Max (OTC) tabletki 1000 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 48,00 Cena 100% (zł): 48,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Diohespan Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Diohespan Max?

Lek Diohespan Max występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka zawiera 1000 mg diosminy.

Jak działa Diohespan Max?

Diosmina zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

Kiedy stosować Diohespan Max?

Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze, odleżyny z powodu niedokrwienia.
Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Jak stosować Diohespan Max?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Zalecana dawka to 1 tabletka Diohespan Max na dobę. Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki Diohespan Max na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki Diohespan Max na dobę przez kolejne 3 dni. Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Kiedy Diohespan Max nie może być stosowany?

Leku Diohespan Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (diosminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Diohespan Max?

Jeśli objawy nie przeminą lub nasilą się w ciągu 7 dni , należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie lekiem Diohespan Max objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

Jak stosować Diohespan Max z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Diohespan Max w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Diohespan Max może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłącznie z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, powinna zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie. Ze względu na brak danych dotyczących przenikania do mleka kobiecego, stosowanie leku Diohespan Max w okresie karmienia piersią jest niewskazane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Diohespan Max?

Rzadko mogą wystąpić: biegunka; niestrawność; nudności; wymioty; zawroty głowy; ból głowy; złe samopoczucie; wysypka; świąd; pokrzywka.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Diohespan Max?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diohespan Max może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

Czy Diohespan Max wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Diohespan Max nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Diohespan Max?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama