Dodaj do mojego indeksu leków »

Dip Hot Rozgrzewający (Methyl salicylate+Menthol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dip Hot Rozgrzewający (OTC) krem 1 tuba 67 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,70 Cena 100% (zł): 19,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dip Hot Rozgrzewający

Informacja dla pacjenta

The Mentholatum Company Ltd.

SKŁAD
100 g kremu zawiera: 12,8 g salicylan metylu, 5,91 g mentolu, 1,97 g olejku eukaliptusowego, 1,4 g olejku terpentynowego. Preparat zawiera glikol propylenowy.

WSKAZANIA
Objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej. Pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Delikatnie wcierać preparat w bolące miejsca aż do całkowitego wchłonięcia kremu. Powtarzać 2-3 razy na dobę. Po użyciu kremu należy dokładnie umyć ręce, chyba że są one miejscem stosowania preparatu.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować na uszkodzoną skórę lub zmienioną zapalnie, błony śluzowe, do oczu i na skórę w okolicach oczu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko obserwowano występowanie utrzymującego się zaczerwienienia skóry lub duszności  po użyciu preparatu przez osoby wrażliwe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych