Dodaj do mojego indeksu leków »

Disnemar Xylo (Xylometazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Disnemar Xylo (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Disnemar Xylo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan IRE Healthcare Ltd.

CO ZAWIERA DISNEMAR XYLO?

1 ml roztworu Disnemar Xylo zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 rozpylenie zawiera 45 mcg chlorowodorku ksylometazoliny.

JAK DZIAŁA DISNEMAR XYLO?

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

KIEDY STOSOWAĆ DISNEMAR XYLO?

Lek Disnemar Xylo jest stosowany do krótkotrwałego leczenia przekrwienia śluzówki nosa u dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

JAK STOSOWAĆ DISNEMAR XYLO?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Disnemar Xylo należy stosować jak najkrócej. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach ciągłego leczenia.
Dzieci w wieku od 2 do 10 lat
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 rozpylenie aerozolu Disnemar Xylo do każdego otworu nosowego co 10 do 12 godzin (nie więcej niż trzy razy na dobę) przez maksymalnie 5 dni.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat
Leku Disnemar Xylo nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY DISNEMAR XYLO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Disnemar Xylo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent przebył niedawno operację mózgu z dostępu przez nos lub jamę ustną.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU DISNEMAR XYLO?

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach stosowania leku Disnemar Xylo. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku: skłonności do nadwrażliwości na sympatykomimetyki (grupa leków, do których należy adrenalina); choroby układu krążenia (choroby serca, nadciśnienia tętniczego); nadczynności tarczycy; cukrzycy; guza chromochłonnego nadnerczy; przerostu prostaty; wrodzonych chorób wywołanych brakiem określonych enzymów (porfirii); otrzymywania leku na depresję (należącego do inhibitorów MAO); podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (jaskry wąskiego kąta przesączania); przewlekłego zapalenia śluzówki nosa z niewielką ilością wydzieliny lub bez wydzieliny. Po przerwaniu długotrwałego leczenia ksylometazoliną może nawrócić obrzęk śluzówki nosa - aby temu zapobiec, lek należy stosować jak najkrócej.

JAK STOSOWAĆ DISNEMAR XYLO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

CZY MOŻNA STOSOWAĆ DISNEMAR XYLO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Disnemar Xylo można stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że można go stosować bezpiecznie. W okresie karmienia piersią nie wolno stosować większej niż zalecana dawki ksylometazoliny.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU DISNEMAR XYLO?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: swędzenie lub pieczenie w nosie i gardle, suchość śluzówki nosa. Niezbyt często: ogólne reakcje alergiczne, zwiększony obrzęk śluzówki nosa po przerwaniu leczenia, krwawienie z nosa. Rzadko: kołatanie serca i częstoskurcz, nudności, wysokie ciśnienie tętnicze. Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, zmęczenie, ból głowy, zaburzenia rytmu serca. Głównie u dzieci i po przedawkowaniu: senność, nerwowość, bezsenność, omamy i drgawki. U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU DISNEMAR XYLO?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

CZY DISNEMAR XYLO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Jeśli lek Disnemar Xylo jest stosowany zgodnie z zaleceniami, nie wpływa on na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak jeśli pacjent w trakcie jego stosowania odczuwa senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ DISNEMAR XYLO?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych