LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ditropan (Oxybutynin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ditropan (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,69 Cena 100% (zł): 14,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ditropan (import równoległy) (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,38 Cena 100% (zł): 11,28 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ditropan (import równoległy) (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,39 Cena 100% (zł): 11,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ditropan (import równoległy) (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,74 Cena 100% (zł): 11,65 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ditropan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Delfarma Sp. z o.o., Forfarm Sp. z o.o., InPharm Sp. z o.o.

Co zawiera Ditropan?

Lek Ditropan występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku oksybutyniny. Tabletkę można podzielić na 2 równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Ditropan?

Oksybutynina działa rozkurczająco na mięśnie gładkie pęcherza moczowego u pacjentów z objawami niestabilności pęcherza moczowego.

Kiedy stosować Ditropan?

Lek Ditropan jest wskazany do łagodzenia objawów niestabilności pęcherza moczowego, z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym - hiperrefleksja wypieracza (parcia naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu).
Lek Ditropan może być stosowany u dzieci w wieku 5 lat i starszych w leczeniu:
- utraty kontroli nad oddawaniem moczu (nietrzymanie moczu);
- częstego oddawania moczu lub nagłego parcia na mocz;
- moczenia nocnego, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.

Jak stosować Ditropan?

Dawkowanie leku Ditropan, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ditropan?

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy ją przyjąć najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej lub w krótkim odstępie czasu w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Ditropan nie może być stosowany?

Leku Ditropan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (oksybutyninę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Ditropan nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ditropan?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ditropan lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku nagłej utraty ostrości widzenia lub bólu oczu. Stosowanie leku Ditropan może prowadzić do próchnicy zębów, parodontozy lub kandydozy jamy ustnej - należy zachować właściwą higienę jamy ustnej w trakcie przyjmowania leku, a podczas przewlekłego stosowania zaleca się regularne kontrole stomatologiczne.

Jak stosować Ditropan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Ditropan w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Ditropan u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ditropan?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ditropan, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ditropan?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Czy Ditropan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Ditropan może powodować senność i niewyraźne widzenie - w przypadku wystąpienia tych objawów nie zaleca się prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn czy wykonywania czynności potencjalnie niebezpiecznych.

Jak przechowywać Ditropan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama