Diured (Torasemide, Torasemid) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Diured (Torasemide, Torasemid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Diured (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,20 Cena 100% (zł): 16,20 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Diured: tabletki (5 mg) 30 szt.

Biofarm Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek moczopędny pętlowy.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 5 mg torasemidu. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

WSKAZANIA
Nadciśnienie pierwotne.
Obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca, obrzęk płuc, obrzęki pochodzenia wątrobowego, obrzęki pochodzenia nerkowego.

DAWKOWANIE
Dorośli
Nadciśnienie pierwotne
Zaleca się stosować dawkę 2,5 mg raz na dobę. Jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 5 mg raz na dobę. Przeprowadzone badania sugerują, ze dawki większe od 5 mg na dobę nie prowadzą do dalszego obniżenia ciśnienia krwi. Maksymalne działanie występuje po około 12-tygodniowym leczeniu.
Obrzęki
Zwykle stosuje się 5 mg raz na dobę. Jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększać stopniowo do 20 mg raz na dobę. W indywidualnych, wyjątkowych przypadkach stosowano dawkę 40 mg na dobę.
Dzieci i młodzież
Brak doświadczeń klinicznych w stosowaniu torasemidu w tej grupie wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Podczas leczenia torasemidem, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni być pod specjalną kontrolą ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia torasemidu we krwi.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat jest przeciwwskazany w zaburzeniach czynności nerek z bezmoczem.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować rano, popijając niewielką ilością płynu (np. wody). Biodostępność torasemidu nie zależy od przyjmowanych posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne sulfonylomocznika lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zaburzenia czynności nerek z bezmoczem. Śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe. Niedociśnienie tętnicze. Ciąża i karmienie piersią. Zaburzenia rytmu serca. Jednoczesne stosowanie z antybiotykami z grupy aminoglikozydów oraz cefalosporyn.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Torasemid jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. zmniejszenie apetytu, ból żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia), szczególnie na początku leczenia; bóle głowy, zawroty głowy, znużenie, osłabienie (szczególnie na początku leczenia); zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych (np.gamma-GT) we krwi; zaostrzenie objawów kwasicy metabolicznej, kurcze mięśniowe (szczególnie na początku terapii), wzrost stężenia we krwi kwasu moczowego i glukozy jak również lipidów (triglicerydów i cholesterolu), hipokalemia - zwłaszcza przy diecie ubogiej w potas, przy towarzyszących wymiotach, biegunce, stosowaniu dużej ilości środków przeczyszczających, a także w przypadku zaburzeń czynności wątroby. Niezbyt często: zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w osoczu, u pacjentów z zaburzeniami w odpływie moczu (np. w przypadku przerostu prostaty) może prowadzić do jego zatrzymania i uszkodzenia pęcherza moczowego; suchość w jamie ustnej, parestezja. Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi, czerwonych i (lub) białych krwinek; powikłania zakrzepowe spowodowane zagęszczeniem krwi, dezorientacja, zaburzenia krążenia sercowego i OUN (włączając niedokrwienie sercowe i mózgowe), co może doprowadzić do np. arytmii serca, dusznicy bolesnej, zawału serca lub omdlenia; zapalenie trzustki; reakcje alergiczne (np. świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło), ciężkie reakcje skórne; zaburzenia widzenia, szumy uszne, utrata słuchu.

UWAGI
Przed rozpoczęciem leczenia torasemidem należy przywrócić równowagę wodno- elektrolitową (hipoglikemia, hipotermia, hipowolemia) i usunąć przyczynę zaburzeń w oddawaniu moczu. Podczas długotrwałego leczenia torasemidem zaleca się regularną kontrolę gospodarki wodno-elektrolitowej, stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Zaleca się dokładną kontrolę pacjentów ze skłonnością do hiperurykemii i dny moczanowej. U pacjentów z utajoną lub jawną cukrzycą należy kontrolować metabolizm węglowodanów. Stosowanie torasemidu może dawać pozytywne wyniki testów antydopingowych.
Pacjenci, u których występują zawroty głowy lub podobne objawy, nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDiured (Rp) tabletki 5 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Diured (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,60 Cena 100% (zł): 17,60 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Diured (Rp) tabletki 10 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,50 Cena 100% (zł): 34,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Diured (Rp) tabletki 20 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,70 Cena 100% (zł): 29,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Diured (Rp) tabletki 20 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 41,30 Cena 100% (zł): 41,30 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie