Dodaj do mojego indeksu leków »

Dobenox (Calcium dobesilate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dobenox (OTC) tabletki powlekane 250 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dobenox Forte (OTC) tabletki powlekane 500 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,50 Cena 100% (zł): 23,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dobenox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA DOBENOX LUB DOBENOX FORTE

Dobenox
1 tabletka powlekana zawiera 250 mg jednowodnego dobezylanu wapnia. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Dobenox Forte
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg jednowodnego dobezylanu wapnia. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne.

KIEDY STOSUJE SIĘ DOBENOX LUB DOBENOX FORTE

Objawowe leczenie przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych, żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wskazań.
Dorośli
Dobenox
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się od 2 do 4 tabletek na dobę: w niewydolności żylnej zwykle 2 tabletki 1-2 razy na dobę; w żylakach odbytu zwykle 2 tabletki 1-2 razy na dobę.
Dobenox Forte
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się od 1 do 2 tabletek na dobę: w niewydolności żylnej zwykle od 1 do 2 tabletek na dobę; w żylakach odbytu zwykle od 1 do 2 tabletek na dobę.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłkach.

KIEDY DOBENOX

LUB DOBENOX FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dobezylan wapnia) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek należy stosować ostrożnie, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem śluzówki żołądka lub występuje niewydolność nerek.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle stawów. Bardzo rzadko może wystąpić agranulocytoza.
Jeśli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła lub krtani, zakażenia w obrębie jamy ustnej, zmiany zapalne w obrębie okolic narządów płciowych i odbytu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych