LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dolgit Gel (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dolgit Gel (OTC) żel 50 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,80 Cena 100% (zł): 14,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dolgit Gel

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Dolorgiet GmbH & Co. KG

CO ZAWIERA DOLGIT GEL?

1 g żelu Dolgit Gel zawiera 50 mg ibuprofenu.

JAK DZIAŁA DOLGIT GEL?

Ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

KIEDY STOSOWAĆ DOLGIT GEL?

Miejscowe leczenie bólów mięśni.
Leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa.
Leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych).
Leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

JAK STOSOWAĆ DOLGIT GEL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku Dolgit Gel objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy skonsultować się z lekarzem.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat
Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj nakłada się i wciera w skórę 3 do 4 razy na dobę pasek żelu o długości 4 do 10 cm (2 do 5 g żelu). W razie konieczności można lek stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 12 g żelu. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, po każdorazowym nałożeniu leku należy umyć ręce.
Lek Dolgit Gel nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym. Wchłanianie ibuprofenu przez skórę jest większe podczas zabiegów jonoforezy. Lek stosuje się pod katodą. Czas trwania takiego leczenia ustala lekarz.
Dzieci
Lek Dolgit Gel nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY DOLGIT GEL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Dolgit Gel nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ibuprofen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz jeśli w przeszłości po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ u pacjenta wystąpiły: pokrzywka, alergiczne zapalenie śluzówki nosa lub astma.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU DOLGIT GEL?

Jeśli po upływie 10 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Dolgit Gel na otwarte rany, śluzówki i w okolice oczu. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, niewydolnością nerek, astmą oskrzelową i nietolerancją kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie. Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka, należy przerwać stosowanie leku.

JAK STOSOWAĆ DOLGIT GEL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ DOLGIT GEL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Stosowanie leku Dolgit Gel w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane. W pierwszych sześciu miesiącach ciąży leku nie należy stosować na duże powierzchnie skóry ani przez długi czas. Nie należy stosować leku Dolgit Gel w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU DOLGIT GEL?

Bardzo rzadko mogą wystąpić: zaczerwienienie skóry, mrowienie w miejscu podania, wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, plamica, choroby pęcherzowe skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy), niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek; ból brzucha, niestrawność.
Jeśli wystąpią niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs, astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność, należy przerwać stosowanie leku Dolgit Gel i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU DOLGIT GEL?

W razie przypadkowego spożycia leku (np. przez dziecko) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY DOLGIT GEL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak danych dotyczących wpływu leku Dolgit Gel na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ DOLGIT GEL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl